Bohumín, 15. prosince 2020 – Bohumínští zastupitelé na včerejším zasedání odmítli východní variantu oderské větve kanálu Dunaj-Odra-Labe. Ohrozila by meandry, pozemky i nemovitosti. Projednání postoje města ke stavbě vodního díla inicioval pirátský zastupitel Daniel Galuszka. Jeho tvrdší návrh usnesení ale neprošel. Podle něj by se město Bohumín mělo postavit proti stavbě kanálu jako celku a odmítnout i variantu severozápadní, která vede po polské straně

<hr />

„Jsem rád, že prošel alespoň kompromisní návrh, spokojený ale nejsem. I kdyby koridor vedl po polské straně, dopad na meandry i řeku by byl zcela zásadní. Ohrozil by přírodu, živočichy a znemožnil třeba i oblíbené sjíždění Odry na kánoích. Jelikož vláda hodlá v projektu pokračovat a aktivně vyjednává jak na kraji, tak se zástupci samospráv, nemůžeme to ignorovat. I kdyby se nepostavil, územní rezerva blokuje rozvoj obcí a Bohumína zvláště,“

vysvětluje bohumínský Pirát Daniel Galuszka.

Přestože odborná i laická veřejnost často pochybuje o tom, že ke stavbě megalomanského vodního díla vůbec někdy dojde, vláda schválila další peníze na přípravu nákladných studií a projektové dokumentace.

„Minulý týden jsem ve spolupráci s kolegou Galuszkou odeslal dotaz na ministerstvo dopravy, jaká je předpokládaná cena a parametry studie a zda v ní budou zohledněna stanoviska samospráv. Zajímal jsem se také o proběhlá jednání se zástupci Polska. Jako častý argument na podporu vodního díla totiž zaznívá právě tlak ze strany našich východních sousedů. Oficiální informace o tom, na jaké úrovni a s jakým výsledkem jednání probíhají, ale chybějí,“

upozorňuje pirátský poslanec zodpovědný za resort dopravy Ondřej Polanský.

Cílem Pirátů je projekt definitivně odmítnout, přestat mrhat veřejnými prostředky i časem úředníků a zaměřit se na výstavbu vysokorychlostní železnice.

„Proč stavět vodní kanál za 600 miliard, když ani nevíme, kdo a co se po něm bude přepravovat? Za stejnou sumu postavíme železnice, kde máme poptávku už teď. Na oba projekty nemáme ani lidi, ani peníze. Vadí mi, že vláda neumí vybírat priority, a tak děláme všechno, ale nic není hotovo,“

dodává Ondřej Polanský.