Budeme v kraji topit uhlím věčně? Podle energetické koncepce kraje minimálně další čtvrtstoletí

Budeme v kraji topit uhlím věčně? Podle energetické koncepce kraje minimálně další čtvrtstoletí

Ostrava, 6. října 2020 – Čím budeme v příštích pětadvaceti letech topit? Z čeho budeme vyrábět elektřinu? Tyto otázky trápí nejen uhelnou komisi, ale také vedení Moravskoslezského kraje. Ten nemá aktuálně platnou energetickou koncepci, ta stávající je totiž z roku 2004, od loňského roku proto kraj usiluje o pořízení nové koncepce. Nová koncepce ovšem počítá s uhlím takříkajíc na věčné časy.

<hr/>

V červnu bylo zahájeno zjišťovací řízení o posuzování vlivu na životní prostředí a bylo zveřejněno oznámení Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044.

Ve 167 stránkové dokumentaci se dočtete, že podle dvou ze tří variant se ještě v roce 2044 bude v elektrárnách a teplárnách v kraji spalovat přibližně polovina dnešního množství uhlí.

K navrhované koncepci se vesměs kladně vyjádřily samosprávy a dotčené správní úřady. Záporná vyjádření naopak došla od většiny zástupců energetické veřejnosti.

Krajský úřad na základě došlých vyjádření vyhodnotil, že koncepce může mít dopad na složky životního prostředí a seznal, že bude posuzována v plném rozsahu.

Koncem srpna byl na SEA portálu zveřejněn návrh koncepce.

Zveřejněný materiál narostl na 304 stran a jsou z něj jasnější cíle koncepce. Bilance stran spalovaného uhlí zůstala stejná, tedy teplo z uhlí ve dvou ze tří variant je ještě v roce 2044.

K návrhované strategii mohou dotčené subjekty i veřejnost posílat připomínky a 14. 10. 2020 v 15 hodin na Krajském úřadě se bude konat veřejné projednání koncepce.

Jaké jsou naše připomínky? * Kraj počítá se spalováním 250 000 tun odpadu za rok, je zde otázka, zda takové množství odpadu, vhodného ke spalování bude při posilování recyklace k dispozici. Abychom ho nevozili ze zahraničí. Po spálení nám tady totiž zbydou emise a jedovaté zbytky po spalování. * U odpadu se předpokládá pouze jeho přímé energetické využití, nikoliv např. využití odděleně sbírané biologicky rozložitelné složky v bioplynových stanicích. * Energetická koncepce předpokládá relativní nárůst podílu biomasy proti zemnímu plynu, biomasa je zejména v malých zdrojích emisně problematický zdroj, hrozí tedy rozpor s cíli v oblasti ochrany ovzduší. * Vize využívání uhlí v elektroenergetice a teplárenství v roce 2044 se může lehce dostat do konfliktu se závěry Uhelné komise a dokument tak bude v případě schválení dřívějšího data nutné přepracovat. * Při posuzování výhodnosti spalování uhlí proti zemnímu plynu není počítáno s vlivem povolenky -- zemní plyn má nižší měrné emise CO<sub>2</sub>. Díky tomu vycházejí varianty. * Koncepce předpokládá realizaci úspor vč. úspor v průmyslu o hodnotě > 8 PJ/rok, není však specifikováno, kde se v průmyslu ty úspory vezmou. * V tabulce zdrojů elektřiny nás zaujal řádek "Jiné alternativní a obnovitelné zdroje", který se v jednotlivých variantách poměrně liší, přičemž tento rozdíl není v textu nijak vysvětlen. * U rozvoje fotovoltaiky na střechách se píše o 200, resp. 300 MWp, nicméně není na rozdíl od biomasy stanoven technický a ekonomický potenciál, nelze s ním číslo tudíž porovnat. * Koncepce ani slůvkem nezmiňuje technologie jako je sezónní akumulace tepla, geotermální energie, o P2X (výroba vodíku/paliv z přebytků) nemluvě, což bychom u koncepce na 25 let dopředu čekali. * Koncepce nezmiňuje výzkum a vývoj v oblasti využití důlních děl k získávání, popř. ukládání energie do horninového prostředí.

Vyjádření a připomínky můžete zasílat/donést na:<br /> Krajský úřad – Moravskoslezský kraj<br /> 28. října 117<br /> 702 18 Ostrava<br /> datová schránka: 8x6bxsd

Termín pro zaslání vyjádření je do 5 dnů od konání veřejného projednání, tj. 19. 10. 2020.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Ostrava, 27. listopadu 2023 - První desítku kandidátů do krajských voleb v Moravskoslezském kraji si o uplynulém víkendu zvolili Piráti. Pozici lídryně kandidátky obhájila stávající šéfka devítičlenného zastupitelského klubu Pirátů Zuzana Klusová. V prvním kole volby získala podporu přes 93% voličů. V boji o lídra tak porazila své dva vyzyvatele z řad krajských zastupitelů: Leonarda Vargu i Ondřeje Ručku (na fotografii vpravo).

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.