Ostrava, 18. července 2022 – Při rozhovoru mluví potichu a občas se mile usměje. Vyrovnaným hlasem dvěma třemi slovy dokáže popsat i ten nejkomplikovanější problém. Ivan Bartoš by k ní mohl klidně chodit na školení. Martina Dušková, nová lídryně Pirátů v Porubě, přesně ví, co chce. Třeba, aby se naše děti domluvily všude ve světě a netrpěly depresí, že neumí anglicky. V následujícím rozhovoru vám Martina vysvětlí, co je potřeba v Porubě udělat, aby obvod ožil a aby se Poruba znovu stala výkladní skříní Ostravy.

<hr />

Marťo, Piráti mají za sebou první 4 roky na porubské radnici. Jak bys hodnotila spolupráci s koaličními partnery a co si myslíš, že se Pirátům nejvíce povedlo?

Myslím, že jsme v Porubě vytvořili funkční koalici, která po celou dobu velmi dobře spolupracovala a každá strana odvedla svůj díl. My jsme měli na starost školství a digitalizaci a pro běžného občana byl určitě hmatatelnější posun ve školství. Věci jako příměstské tábory s angličtinou nebo první státní Montessori škola v Ostravě, která nabídla alternativní formu vzdělávání. Když bych měla mluvit za celý obvod, tak byl dobrým krokem odkup Oblouku. Naší kulturní památky, kterou má Poruba ve znaku. Jsem také moc ráda, že se povedlo postavit komunitní centrum Všichni spolu.

Když bys měla vybrat jednu jedinou věc, kterou bys v uplynulých 4 letech vyzdvihla?

Pro Porubu bylo důležité, že se konečně povedlo dokončit stavbu prodloužené Rudné, která odvedla tranzitní dopravu od Domova sester. Nechci se pouštět do polemik, proč to trvalo tak strašně dlouho a kdo ten stav zavinil. Za Piráty chci pouze říct, že jsme rádi, že už prodloužená Rudná funguje a Porubě se ulevilo.

Jak vypadá dopravní obslužnost Poruby?

To mohu posoudit velmi dobře, protože sama se snažím chodit všude pěšky nebo MHD. Veřejná doprava je v Porubě OK. Spojení obvodu s ostatními částmi města je v pořádku. Kde to už funguje méně dobře, je automobilová doprava. Z křižovatky u vodárny se stává ve frekventovaných časech velmi úzké místo. Další problém spočívá v parkování. Lidé mají čím dál větší problém zaparkovat. Poruba i celá Ostrava potřebují urgentně realizovat schválenou koncepci statické dopravy.

Kde má podle tebe Poruba největší slabiny?

Myslím, že v Porubě podceňujeme komunitní život. Je fajn, že tady máme Festival v ulicích, to je prima akce, ale jinak většina lidí jezdí přes rok za kulturou jinam. Dále bych chtěla zmínit legendární porubské dvory. Jsou jedinečné a ostatní obvody nám je závidí 😀. V dnešní době mi ale přijde, že to v nich nežije tak, jak by mohlo.

Proč tomu tak je?

Za prvé populace v tradičních porubských bytech stárne. Za druhé mi připadá, že lidé o svůj obvod ztrácejí zájem. Poruba má jednu z nejdelších tradic v participativním rozpočtu. Ten projekt se jmenuje Zelená Porubě a lidé v něm mají možnost přicházet se zlepšeními ve svém okolí. Vzpomínám si, že v jednom roce přišlo na radnici 16 nápadů na zlepšení. V obvodě, kde bydlí 60 tisíc lidí, přišlo 16 obyvatel s nějakým námětem na vylepšení. To přece není normální.

Čím si to vysvětluješ?

Podle mě to souvisí s výchovou a s důvěrou lidí v politiku. Proto je pro nás Piráty klíčové školství. Je samozřejmě hrozně důležité dělat věci poctivě. Sklízíme plody politiky typu já, já, jenom já. Prosazování individuálních zájmů na úkor ostatních lidí vede ke lhostejnosti a nezájmu lidí o správu věci veřejných. Já jsem se s tím nehodlala smířit. Proto jsem vlastně vstoupila k Pirátům.

Vraťme se prosím k Porubě. Kde dále vidíš rezervy obvodu?

V uplynulých letech se v Porubě hodně stavělo a investovalo. Tady bych vyzdvihla zdařilou rekonstrukci Sportovního areálu Poruba, kterou má pod palcem naše náměstkyně Andrea Hoffmannová. Máme opravené chodníky i významné budovy jako například kulturní dům Poklad. Já bych ale pro Porubu chtěla, aby se v těch opravených domech lidem i dobře žilo. Zajímám se spíš o lidi, než o beton a cihly.

Jak se stavíš k ochraně porubského lesoparku?

Pořád stejně. Jako všichni porubští Piráti od samého začátku. Chceme lesopark pro Porubu zachovat jako místo pro odpočinek a relaxaci. Já sama ten les miluji. Proto jsem ráda, že nyní má lesopark zamířit do územní rezervy. V praxi to znamená, že na něm už nebude možné jednoduše nic postavit, protože kdokoliv by to chtěl udělat, musí na magistrátu nejprve najít politickou shodu a lesopark z územní rezervy vyjmout.

Jenže do rezervy zamíří až po průzkumu lokality Opavská. Proč ne hned?

Na to je jednoduchá odpověď. Protože na magistrátu nebyla dostatečná vůle to udělat hned. My Piráti bychom pro takové řešení určitě byli. Jenže žijeme v nějaké realitě. Politika se neřídí vůlí jedné strany. Takový režim už u nás byl a moc nefungoval.

I přes nešťastný incident ve Fakultní nemocnici patří Poruba stále k nejbezpečnějším místům v Ostravě. Dá se ještě v tomto ohledu něco zlepšit?

Určitě můžeme zlepšit prevenci. To je jedno z témat, které bych chtěla v dalším volebním období rozvinout. Zatím hodně pomáháme seniorům, ale i mladí lidé mají dnes spoustu problémů a společnost tak nějak předpokládá, že si s nimi poradí sami. Přitom jsou dnešní mladí vystaveni nejhoršímu psychickému tlaku historii.

To zní vážně.

To nezní vážně. To je vážné. Když chodili mí rodiče do školy, žádný Internet ani TikTok nebyl. Pokud někdo ve třídě vynikal, byli to jedinci. Většina třídy byla průměrná a pak bylo pár lidí na chvostu. Dnes mají naše děti v mobilech celý svět. Vidí tisíce a tisíce úspěšných lidí a mají pocit, že všichni jsou úspěšní. Jen oni ne. A prožívají obrovské deprese. Z nich vznikají patologické jevy. Pokud jim budeme předcházet, pomůžeme tím nám všem. Proto potřebujeme ještě lepší sociální služby a ještě lepší preventivní programy.

Takže už máš plán?

V tuto chvíli s naším porubským programem finišujeme. Pirátský program pro Porubu bude určitě vycházet z programu na magistrát. To, co mohu prozradit už nyní, je, že v něm bude hrát důležitou roli udržitelnost. Naším cílem pak bude udělat z Poruby výkladní skříň Ostravy.

Zmínila jsi udržitelnost. Proto nejíš maso?

I to je jeden z důvodů. Už Albert Einstein říkal: „Nic tak nezvýší šanci pro zachování života na Zemi, jako přechod lidstva na vegetariánskou stravu.“ U každé potraviny se dá spočítat její uhlíková stopa, tedy množství emisí, které vznikne při produkci, zpracování, balení, dopravy i během likvidace obalů. Málokdo ví, že západní strava je problémem, jelikož potraviny, na kterých je založena, mají uhlíkovou stopu vůbec nejvyšší.

Nezveličujeme zbytečně tento problém?

Vůbec ne. Pokud vezmeme v úvahu, že světová populace neustále roste, bude potřeba čím dál víc jídla. Nejen pro nás, ale i krmiva pro zvířata. Stačí si to spočítat a zjistíš, že do budoucna to nevypadá moc růžově. Kdybychom však snížili konzumaci masa a mléčných výrobků, mohla by se část půdy využívaná na produkci zvířecího krmiva použít na produkci plodin pro lidstvo. Záměrně říkám snížit a ne zcela vynechat, protože je mi jasné, že nemůžeme po lidech chtít tak razantní změnu ve stravovacích návycích.

Závěrečná otázka bude trochu osobní. Piráty v Porubě do téhle chvíle spíše reprezentovali Martin Tomášek nebo Jirka Rajnoch. Řekni nám o sobě něco více.

Jsem vdaná a mám dvě skvělé děti. Pracuju jako projektová manažerka v sociálních službách. Tahle práce mě bavila už na škole. Věnovala jsem se rodinám s dětmi. Pracovala jsem i ve výchovném ústavu. Po deseti letech přímé práce v terénu mě legislativa, která neodpovídá reálným potřebám lidí, přivedla do státní správy. Působila jsem na Ministerstvu pro místní rozvoj i na Úřadu vlády ČR. V Pirátské straně se věnuji sociálním tématům a dlouhodobě spolupracuji s Olgou Richterovou. Obě máme podobné sociální cítění. A obě vnímáme, že je potřeba pomáhat mladým rodinám i samoživitelkám.