Praha, 13. května 2020 – Hospodářský výbor Sněmovny dnes v rámci projednávání zákona o urychlení výstavby infrastruktury schválil pirátský návrh na uzákonění povinného využívání elektronické formy stavebního deníku pro velké stavby financované z veřejných peněz. Díky elektronickému deníku dojde k výraznému zvýšení kvality stavebních prací, posílení postavení státu v případě reklamací či soudních sporů a otevře se cesta k zavedení moderních metod BIM (informační model stavby) ve stavebnictví.

<hr />

Jednoznačná identifikace autora každého zápisu v deníku, možnost přikládání fotografií nebo centralizovaná kontrola kvality zápisů v reálném čase – to jsou jen některé z mnoha výhod elektronické formy stavebního deníku, která bude povinná v případě tzv. nadlimitních veřejných zakázek, tedy stavebních prací soutěžených na základě zákona o zadávání veřejných zakázek s hodnotou vyšší než 150 milionů korun.

„Současná situace na velkých stavbách není udržitelná. Manipulace s papírovým stavebním deníkem je nepohodlná a vždy existuje riziko jeho poškození či ztráty, jako se například stalo v případě stavby dálnice D47 u Ostravy, kdy byl deník z nějakého důvodu skartován. Dodnes tak nelze zjistit, jaké materiály byly použity v základech propadající se dálnice, ani kdo použití těchto materiálů schválil,“

komentuje autor návrhu a pirátský poslanec Ondřej Polanský.

Návrh ještě musí schválit ve třetím čtení plénum Poslanecké sněmovny, platit by poté mohl od roku 2021.