Dokončení Místecké se dále odkládá. Vedení města Ostrava nesouhlasilo s technickým řešením odhlučnění, které navrhlo ŘSD. Podle Pirátů to bude znamenat dalších několik let čekání na dokončení dopravní stavby, kterou Ostrava zoufale potřebuje, a také její výrazné prodražení. Navíc stát se stavbou počítá, ale pouze v rozpočtu pro rok 2018, co bude pak, nikdo nezaručí. Radní pro dopravu Lukáš Semerák (Ostravak) na posledním zasedání zastupitelstva ostravské čtvrti Moravská Ostrava a Přívoz pronesl k tématu Místecké několik překvapivých výroků. Pirátům se prezentovaný postoj radního nezdál, a tak si je ověřili přímo u ministra.

„Pusťte nás na ně!“ myslíme vážně. Tvrzení radního Semeráka ohledně odkladu dostavby Místecké jsme si pečlivě zaznamenali a poslanec Ondřej Polanský, který se dopravou nejen v Ostravě dlouhodobě zabývá, se na ně dotázal přímo ministra dopravy na schůzce dne 9. ledna. Na vznesené dotazy nám odpověděl náměstek ministra,“ vysvětluje David Witosz, pirátský garant pro oblast dopravy. Podle výsledků studie EIA, kterou si nechalo zpracovat ŘSD, je optimálním řešením odhlučnění Místecké výstavba 14 metrů vysoké skleněné stěny.

Stavbu protihlukové skleněné stěny ale vedení Ostravy i části MOaP odmítlo a prosazuje jinou variantu alternativního (zahloubeného a částečně překrytého) technického řešení stavby, spolu s posouzením podílu tranzitní dopravy v daném místě. Momentální postup prosazovaný radnicí je tedy nestavět, vypracovat do konce února dopravní model a zpracovat návrh na zahloubení. Podle Lukáše Semeráka je v tomto vedení města za jedno s vedením kraje, ministrem životního prostředí Brabcem i ministrem dopravy Ťokem. Lukáš Semerák dále tvrdil, že ŘSD bude spolufinancovat měření a dopravní model, který je nad finanční možnosti obvodu a že řešení musí být řešením investora, tedy ŘSD.

Ministerstvo však tato tvrzení nepotvrdilo a k záležitosti nám uvedli následující:

„Hluková studie zpracovaná v rámci dokumentace EIA prokázala, že hlukové limity jsou splnitelné výstavbou dostatečně vysoké protihlukové stěny (technický návrh ŘSD ČR). Město Ostrava však s tímto závěrem hlukového posouzení bez dalšího nesouhlasilo a zadalo si zpracování alternativního (zahloubeného a částečně překrytého) technického řešení stavby spolu s posouzením podílu tranzitní dopravy v daném místě. Za Ministerstvo i ŘSD se kloníme k takovému technickému řešení, které splní požadované hlukové a jiné limity a zároveň bude ekonomicky efektivní (větší předpoklad má samozřejmě levnější technické řešení, tedy bez zahloubení).“

Další odpovědi ministerstva byly velmi jasné a stručné.

  • Piráti: Spolupodílí se ŘSD (finančně, personálně) na zpracování alternativní studie (zahloubeného a částečně překrytého) technického řešení stavby, zadané městem Ostrava?
  • Ministerstvo dopravy: Ne.

  • Piráti: Spolupodílí se finančně ŘSD na měření, dopravním modelu (posouzením podílu tranzitní dopravy v daném místě) zadaném městem Ostrava?

  • Ministerstvo dopravy: Ne.

  • Piráti: Má ŘSD zpracován jakýkoliv dokument k variantě zahloubení (kde začne, kde skončí, které ulice se mají kde jak napojovat)?

  • Ministerstvo dopravy: Ne.

  • Piráti: V případě zamítnutí povrchové varianty městem Ostrava o kolik předpokládá ŘSD že se opozdí uvedení předmětného úseku do provozu (při variantě zahloubení)? Stačí velmi hrubý odhad.

  • Ministerstvo dopravy: Cca 2 roky (termín ukončení akce povrchové varianty byl plánován na 12/2022, zdroj: schválený rozpočet SFDI na rok 2018).

„Doufáme, že občané i naši zastupitelé si dokážou na základě uvedených informací udělat obrázek sami. Ačkoliv Piráti nemají v zastupitelstvu MOaP prozatím žádné zastoupení, snažíme se i tak plnit funkci hlídacího psa v duchu hesla Pusťte nás na ně! Věříme, že naše snaha prověřovat informace povede ke zvýšení kvality diskuse na zasedáních zastupitelstva,“ dodává David Witosz.

<hr />