Havířov, 7. února 2019 – Avizovaný a momentálně schvalovaný záměr společnosti SUEZ na novou spalovnu nebezpečných odpadů v Ostravě jitří vášně a budí obavy. Každý nový zdroj znečištění, který má v Ostravě vzniknout, přivádí lidi skoro k šílenství. Každý, kdo alespoň rámcově sleduje situaci na Ostravsko-Karvinsku, musí toto znepokojení chápat.

<hr>

Podle vyjádření zastánců spalovny by člověk mohl nabýt dojmu, že se z nové technologie bude linout jen cukrová vata či odér beskydských vrcholů. Opak je samozřejmě pravda. Je třeba si uvědomit, že každý nový zdroj, byť sebevíce sofistikovaně řešený, je něčím navíc. Vznik nového zařízení, které by nahrazovalo technologii starou a přinášelo by razantní zlepšení, by bylo něčím odlišným. V případě nové spalovny se však o razantním zlepšení nedá hovořit ani s nadsázkou. Nová spalovna totiž přibude ke stávajícímu provozu a svými emisemi se v podstatě vyrovná provozu původnímu.

S ohledem na provoz původního zařízení je zřejmé, že jeho dosavadní kapacita nebyla v posledních letech zcela naplněna. Totéž platí pro nemocniční odpady. Pro tyto odpady existují moderní nespalovací technologie, které jsou pro životní prostředí daleko šetrnější. Můžeme směle tvrdit, že současná kapacita zařízení je dnes pro potřeby kraje naprosto dostačují i s ohledem na jeho produkci nebezpečných odpadů vyžadujících termickou resorpci. Původní zařízení by si spíše zasloužilo modernizaci takovou, aby při své současné kapacitě ve všech ohledech obtěžovalo a ohrožovalo okolí co nejméně.

Zpracovávat odpady z jiných krajů je to poslední, co Moravskoslezský kraj potřebuje. Místním obyvatelům z takových činností zůstanou jen emisemi zabarvené oči pro pláč.

Informace k petici proti spalovně naleznete v článku "NE spalovně! Piráti budou bránit Ostravu před dalším znečištěním."

<hr />