Karvinští zastupitelé díky návrhu Pirátů a Starostů v lednu rozhodnou o finanční pomoci místním podnikatelům

Karvinští zastupitelé díky návrhu Pirátů a Starostů v lednu rozhodnou o finanční pomoci místním podnikatelům

Karviná, 8. prosince 2020 – Až 50 tisíc korun by mohli od města získat podnikatelé, kteří mají sídlo a provozovnu v Karviné. O vyhlášení podpůrného programu budou na návrh Zuzany Klusové (Piráti) a Petra Letochy (STAN) karvinští zastupitelé rozhodovat v lednu, mezitím předložený návrh projedná Rada města. Primátor Jan Wolf to potvrdil na včerejším zasedání zastupitelstva.


Jednorázová pomoc ve formě daru ve výši od 30 do 50 000 korun má být po vzoru Ostravy určena místním podnikatelům a živnostníkům, kteří v důsledku krizových opatření vlády kvůli pandemii nemoci COVID-19 museli přerušit svou činnost. V Piráty a Starosty připraveném návrhu mají být na tuto pomoc drobným podnikatelům vyčleněny v rozpočtu alespoň 4 miliony korun. Výše pomoci má být určena následovně:

  1. 30 000 Kč žadatelům s příjmy do 6 mil. Kč/rok případně i podnikatelům přesahujícím tento limit, kteří však nedoloží své daňové přiznání, viz dále,

  2. 40 000 Kč žadatelům s příjmy přesahujícími 6 mil. Kč/ rok až do 12 mil. Kč/rok, pokud doloží kopii svého daňového přiznání za rok 2019 nebo 2018 včetně jeho příloh, které uvedenou skutečnost bude prokazovat,

  3. 50 000 Kč žadatelům s příjmy přesahujícími 12 mil. Kč/rok, pokud doloží kopii svého daňového přiznání za rok 2019 nebo 2018 včetně jeho příloh, které uvedenou skutečnost bude prokazovat.

„Podle nás by město mělo pomoci podnikatelům, kteří teď finanční injekci nutně potřebují. Obracejí se na mě živnostníci, kteří jsou v tuto chvíli v opravdu těžké situaci a bez pomoci už další vlnu uzavírání prostě nezvládnou. Karviná přitom už dříve v rozpočtu vyčlenila 20 milionu právě na pomoc a náklady spojené s koronakrizí. Použít pětinu této částky na podporu malého a středního podnikání mi přijde smysluplné,“

říká předkladatel návrhu Petr Letocha.

„Účelem pomoci je udržet zaměstnanost a vyslat jasnou zprávu místním podnikatelům, že na ně město nezapomnělo a že jim v těžkých chvílích pomůže. Inspirovali jsme se Ostravou, která podnikatelům poskytovala neúčelové dary už v první vlně. Forma daru místo dotačního titulu je zvolena proto, že zásadně snižuje administrativu jak na straně žadatelů, tak úřadu, který musí žádosti posuzovat. Pomoc je nenároková,“

doplňuje Zuzana Klusová.

Město Karviná již odpustilo podnikatelům nájem v nebytových prostorech města a příspěvkových organizací. Mimořádnou dotací pomohlo také místním sportovním klubům a kultuře.


Úvodní obrázek zdroj: Vladimír Pryček (web) [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články