Opava, 20. července 2020 – V Opavské kulturní organizaci (OKO) to vře. Pracovní mezilidské vztahy jsou vypjaté již nějakou dobu, ale poté, co se začalo prát špinavé prádlo na veřejnosti, atmosféra zhoustla ještě víc. Několik zaměstnanců zásobuje vedení Hlásky jednou stížností za druhou, dramaturg organizace Jan Kunze je nařčen z šikany, ten se brání tím, že naopak on je obětí šikany. Kdo má pravdu? Piráti z Opavy prosazují prověření fungování městské organizace nezávislým orgánem.

<hr />

První stížnost na prošetření interpersonálních vztahů v organizaci adresovaná primátorovi a vedení města dorazila na radnici před 3 týdny, další minulý týden. Obě jsou podepsané několika zaměstnanci OKO. Vše začalo dopisem, ve kterém část zaměstnanců kritizuje chování Kunzeho a vidí ho jako hlavní příčinu napjaté atmosféry uvnitř organizace.

Když poté v místním Regionu Opavsko vyšel jednostranně pojatý článek, který byl v podstatě rozšířenou verzí stěžovacího dopisu, opavští Piráti vydali vyjádření na podporu svého kolegy na sociálních sítích, aby byl dán prostor i druhé straně sporu. Vyjádření spustilo lavinu protichůdných reakcí z řad bývalých i současných zaměstnanců OKO, ale i veřejnosti.

Netrvalo dlouho a na Hlásku dorazila další stížnost, tentokrát jako reakce na vyjádření Pirátů. Kromě opětovných výtek k osobě Kunzeho v něm najdeme také kritiku Pirátky Hany Brňákové, která je náměstkyní primátora a do jejíž gesce kulturní organizace spadá. Ostatně téměř doslovný přepis druhé stížnosti nafouknutý do senzačního článku si opět můžete přečíst v dnešním vydání Regionu Opavsko. Podle skupiny zaměstnanců podepsaných pod stížností je Brňáková jako Kunzeho spolustraník zaujatá a v otázkách fungování organizace se nerozhoduje nezávisle. Od tohoto se opavská náměstkyně distancuje a naopak prosazuje prošetření nezávislým orgánem:

„Zaměstnanci mají zájem, aby se vedení města zasadilo o nestranné adekvátní prošetření situace, což plně respektuji, obzvlášť když se jedná o tak závažné obvinění, jakým je údajná šikana. K tomuto termínu se navíc připojují termíny „bossing“ a „mobbing“, což mi rozhodně není lhostejné a mám zájem na tom, aby toto bylo řádně prošetřeno nezávislým orgánem. Toto však již v kompetenci úřadu není, takže jsem dnes podala podnět k prošetření na nezávislý orgán k tomu určený, což je Státní úřad inspekce práce. O tomto svém kroku jsem již v pátek informovala paní ředitelku Heříkovou a dnes rovněž pana primátora a ostatní členy vedení města. Dále s panem primátorem chystáme osobní setkání se všemi zaměstnanci OKO.“

Prošetření situace v OKO prostřednictvím SÚIP navrhli již v minulém týdnu také členové Kontrolního výboru zastupitelstva. I oni doporučili náměstkyni, aby dala podnět na oddělení kontroly Magistrátu a na Státní úřad inspekce práce.

Je potřeba zmínit také fakt, že i když se oběma stížnostmi (stejně jako jakoukoliv jinou stížností) zabývá oddělení kontroly, stížnost na zaměstnance příspěvkové organizace má řešit ředitel organizace, nikoliv zřizovatel, a to i v případě, že je zřizovateli doručena. Kontrolní odbor zřizovatele má kompetence řešit pouze případnou stížnost na ředitele, rada města pak schvaluje organizační strukturu příspěvkové organizace.