Koksovna může podle rozptylové studie za čtvrtinu emisí rakovinotvorného benzoapyrenu

Koksovna může podle rozptylové studie za čtvrtinu emisí rakovinotvorného benzoapyrenu

Ostrava, 21.září 2022 – Rozptylová studie ukázala významný vliv Koksovny Svoboda na ovzduší Moravské Ostravy a Přívozu. Koksovna podle rozptylové studie může za více než čtvrtinu povoleného limitu v oblasti přívozských základních škol. Benzo(a)pyren je látkou prokazatelně způsobující rakovinu, jehož limity dané zákonem jsou bohužel v Ostravě dlouhodobě překračovány. Město proto připravuje další navazující studii, tentokrát zaměřenou na vliv těchto emisí na zdraví obyvatel. Provoz koksovny ohrožuje miliardové investice v okolí a pomalu tráví městskou čtvrť, která je obtěžována nejen rakovinotvornými látkami, ale také výrazným zápachem. Koksovna měla v roce 2021 rekordní zisk, vyrobený koks vyváží do zahraničí.

<hr />

„Kauzu Přívozské koksovny Svoboda dlouhodobě sledujeme a právě kvůli ní jsme vytvořili aplikaci Větrání bez jedů na adrese vetrani.pirati.cz. Byl to také náš podnět v komisi životního prostředí, na jehož základě vedení města Ostravy zadalo zpracování rozptylové studii mapující vliv závodu na ovzduší,“

komentuje Václav Parchaňský, zástupce Pirátů v komisi a také tvůrce zmíněné aplikace.

Rozptylová studie vypočetla emise rakovinotvorného benzo(a)pyrenu v oblasti ZŠ Gebauerova ve výši 26 % zákonného limitu, měřicí stanice umístěna přímo na zahradě mateřské a základní školy Waldorfské pak dokonce ještě o procento více. Studie také konstatuje, že vliv zdroje pro tyto škodliviny je v posuzované oblasti významný.

„Je třeba dodat, že zákonný imisní limit je v oblasti dlouhodobě překračován i kvůli jiným zdrojům zejména typu lokálních topenišť a zahraničního přenosu. Ale je to právě koksovna, která je nejvýznamnějším bodovým zdrojem znečištění v oblasti. Pokud by tento zdroj přestal ničit své okolí, kvalita života by v širokém okolí vystřelila prudce vzhůru,“

vysvětluje místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Rostislav Řeha.

Koksovna totiž není pouze zdrojem škodlivin, na které se zaměřila studie, ale i zdroj silného zápachu, ultrajemných prachových částic a dalších látek, které v zákoně stanovený imisní limit přímo nemají. Důsledkem tohoto znečišťování je však pomalá otrava celé městské čtvrti Přívozu.

„Přívoz je architektonicky hodnotnou městskou památkovou zónou, bohužel se ale mj. právě kvůli provozu tohoto závodu a emisím z něj stal špatnou adresou. Nesouhlasíme s tím, aby se celá čtvrť stávala rukojmím provozu jednoho závodu, který de facto brání jejímu rozvoji,“

dodává Václav Parchaňský.

Piráti dlouhodobě prosazují revizi krajského integrovaného povolení závodu tak, aby přestal znečišťovat své okolí. U tohoto zdroje bohužel dosud neexistovala ani rozptylová studie, která by příspěvky kvantifikovala.

„Dnes ji máme, každý si ji může přečíst. Na základě již naměřených dat pevně věříme, že zdravotní studie brzy prokáže vlivy na zdraví našich obyvatel a pak už by neměly být ani pro krajský úřad MSK žádné pochybnosti o tom, že by takový provoz neměl v tomto stavu dál fungovat v centru Ostravy,“

uzavírá Rostislav Řeha.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Už více než půl roku se řeší finance na platy zaměstnanců ve školách. V listopadu proběhla první celorepubliková stávka zaměstnanců, po které školy dostaly od vlády některé přísliby – zejména 130% platu pro učitele a zrušení pouze neobsazených pozic nepedagogických zaměstnanců. A ve středu 7. února konečně dostaly školy rozpočty na platy svých zaměstnanců pro rok 2024. Výsledkem byl šok a rozčarování na ředitelských pozicích, které v pátek deklarovala tisková zpráva Asociace ředitelů základních škol. Co přesně se ředitelé dozvěděli a co to pro školy bude znamenat, si ukážeme v následujícím článku.

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Ostrava, 5. listopad 2023 - Moravskoslezští Piráti si na konci listopadu zvolili nové vedení. Pozici předsedy obhájil Rostislav Řeha, místopředsedy se stali Jakub Ježíšek, Jakub Vontroba, Pavel Kořízek a Michaela Davidová. Nové předsednictvo se shodlo na prioritách, které hodlá realizovat v rámci svého dvouletého mandátu. Jedná se především o řádnou přípravu a průběh kampaně do Europarlamentu a krajských voleb 2024, aktivizaci a rozvoj členské základny a posílení brandu a mediální prezentace Pirátů v Moravskoslezském kraji.