Koksovna Svoboda konečně pod drobnohledem, rada města schválila zpracování rozptylové studie

Koksovna Svoboda konečně pod drobnohledem, rada města schválila zpracování rozptylové studie

Ostrava, 7. září 2021 – Konečně! Rada města na svém srpnovém zasedání schválila zpracování rozptylové studie Koksovny Svoboda. Po provedení studie Piráti dlouhodobě volají, ostravská koksovna byla také hlavním impulsem pro vznik pirátské aplikace Větrání bez jedů před dvěma lety. Studie hodnotící dopad koksovny na kvalitu ovzduší se má realizovat v příštím roce. Piráti rovněž opakovaně vyvzývají ke zpracování studie zdravotních dopadů, s tou se zatím bohužel nepočítá.

<hr />

„Věc byla řešena na doporučení komise pro životní prostředí rady města, jejíž usnesení jsem na zasedání inicioval. Komise se na něm usnesla, že město ani jeho občané nemají k dispozici studii, která by zhodnotila dopad zdroje na kvalitu ovzduší a doporučila Radě zajistit její zpracování. Studie je standardním nástrojem při umisťování zdrojů do území a hodnocení dopadů na životní prostředí, avšak pro tento zdroj nebyla vůbec k dispozici. Na dnešní den připadá Mezinárodní den čistého ovzduší a lepší dárek jsme si přát nemohli,“

komentuje Václav Parchaňský, autor aplikace Větrání bez jedů a člen komise pro životní prostředí města Ostravy.

„Rozptylová studie přehledným způsobem ukáže příspěvek zdroje ke znečištění ovzduší v jeho okolí, které se dotýká především místních obyvatel. Občané města Ostravy se tak konečně dozví, jaký vliv na ovzduší města má provoz Koksovny Svoboda v Přívoze a zároveň město dostane do rukou významný nástroj pro jeho další zlepšení. Pomůže potom doufejme přimět krajský úřad k úpravě stávajícího integrovaného povolení koksovny tak, aby se případným dopadům na zdraví obyvatel už konečně zamezilo. Zpracování této studie bylo i naším dlouhodobým cílem a děkujeme Radě města a paní náměstkyni Šebestové za jejich podporu.“

doplňuje Rostislav Řeha, místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu, který má životní prostředí ve své gesci.

{% asset 'https://a.pirati.cz/moravskoslezsky/img/posts/rozptylovka-usneseni.png' alt='Usnesení rady k rozptylové studii ke koksovně.' %}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Už více než půl roku se řeší finance na platy zaměstnanců ve školách. V listopadu proběhla první celorepubliková stávka zaměstnanců, po které školy dostaly od vlády některé přísliby – zejména 130% platu pro učitele a zrušení pouze neobsazených pozic nepedagogických zaměstnanců. A ve středu 7. února konečně dostaly školy rozpočty na platy svých zaměstnanců pro rok 2024. Výsledkem byl šok a rozčarování na ředitelských pozicích, které v pátek deklarovala tisková zpráva Asociace ředitelů základních škol. Co přesně se ředitelé dozvěděli a co to pro školy bude znamenat, si ukážeme v následujícím článku.

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Ostrava, 5. listopad 2023 - Moravskoslezští Piráti si na konci listopadu zvolili nové vedení. Pozici předsedy obhájil Rostislav Řeha, místopředsedy se stali Jakub Ježíšek, Jakub Vontroba, Pavel Kořízek a Michaela Davidová. Nové předsednictvo se shodlo na prioritách, které hodlá realizovat v rámci svého dvouletého mandátu. Jedná se především o řádnou přípravu a průběh kampaně do Europarlamentu a krajských voleb 2024, aktivizaci a rozvoj členské základny a posílení brandu a mediální prezentace Pirátů v Moravskoslezském kraji.