Poslanecká sněmovna dnes nezvolila nominantku Pirátů Miloslavu Pošvářovou do Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Jsme přesvědčení, že naše kandidátka byla co do odbornosti a předpokladů pro kontrolní činnost při výstavbě dopravní infrastruktury nejkvalifikovanější ze všech kandidátů. Opět jsme mohli v přímém přenosu sledovat triumf politického handlu nad zvolením skutečného odborníka s praxí. Navíc tím opět nebyl dodržen tolikrát zmiňovaný princip poměrného zastoupení, který Pirátům přiznával jedno místo v této dozorčí radě. Smutnou vizitkou Sněmovny je, že do státního dozorčího orgánu navolila své vlastní členy, čímž dochází k dalšímu kumulování funkcí a především odměn. V minulém týdnu jsme představili legislativní návrh, který by kumulování odměn zabránil.

V tajném hlasování dnes Pošvářová získala 76 hlasů ze 175 vydaných hlasovacích lístků. Kandidátka Pirátské strany prošla výběrovým řízením pořádaným poslaneckým klubem Pirátů a dokázala nás přesvědčit svou hlubokou znalostí problematiky, která vychází z více než 30 let praxe v oboru dopravních staveb, svou bezúhonností a odhodláním postavit se za své odborné stanovisko i přes nevoli okolí.

<hr />