Ostrava, Bohumín, 02. května 2022 – Moravskoslezská zastupitelka Pirátů přibližuje další pokus o vybudování nepotřebného plavebního kanálu. Jeho obětí by se mohly stát přirozené meandry řeky Odry u česko-polské hranice.

<hr />

Prezidentův velký sen, kanál Dunaj-Odra-Labe, není mrtev, jen ho na ministerstvu dopravy zkrátili a přejmenovali. Ministr dopravy Kupka (ODS) se rozhodl ve zkráceném meziresortním řízení předložit návrh na urychlenou přípravu oderské větve kanálu, kterou vehementně tlačí Polsko. Potřebují totiž megalomanskou vodní stavbu dostat za hranici svého území, aby na ni mohli žádat miliardy z EU a splnili podmínku mezinárodního přesahu.

Splavnění Odry je přesto stále stejný nesmysl jako kanál D-O-L podle původního plánu. Zničí poslední přirozeně meandrující řeku v Moravskoslezském kraji, přírodní památku evropského významu. Kanál bude drahý, pomalý a zbytečný.

Splavnit Odru pro nákladní lodě a tankery prý podle ministerstva dopravy musíme co nejdříve kvůli „naléhavému veřejnému zájmu“ v energetické krizi. To je naprosto nehorázné. Jen těžko si někdo může myslet, že stavba, která bude v nejlepším případě dokončena za deset patnáct let, nějak řeší aktuální situaci v energetice. Pokud potřebujeme z Polska dopravit zkapalněný plyn LNG, jak tvrdí náměstek kraje Jakub Unucka, nabízí se jako nejlevnější, nejrychlejší i nejekologičtější řešení plynovod. Plynovod STORK II, který mohl být hotový už před dvěma lety, ale ztroskotal na nezájmu účastníků trhu. Stejně jako by se to pravděpodobně stalo kanálu na Odře.

Pokud někdo tvrdí, že sem musíme po Odře vozit nadrozměrný náklad, uhlí nebo dokonce odpad, pak se nabízí levnější a rychlejší železnice, kterou nemusíme stavět, kterou už máme. Pokud konečně dostavíme skutečnou dopravní prioritu, vysokorychlostní trať z Katowic do Ostravy, uvolní se na železnice konečně kapacita pro nákladní dopravu a nebude žádný problém. Doby, kdy jely ocelárny na plné obrátky, kdy se těžily miliony tun uhlí a vozila těžká technika, jsou nenávratně pryč, a i tehdy jsme se obešli bez kanálu. Argumentace potřebou této dopravní stavby do budoucna je směšná.

Takzvané splavnění Odry do Bohumína nebo Ostravy přitom kriticky ohrožuje jednu z posledních přírodních památek svého druhu Hraniční meandry Odry. Nedovolme, aby poslední nezmrzačenou řeku v kraji vybetonovali, narovnali a nechali po ní jezdit tankery. Na Karvinsku už mnoho takových míst nenajdeme, prakticky všechno tady muselo ustoupit průmyslu, těžbě nebo dopravě.

Tvrzení, že splavnění Odry meandry neovlivní, je nesmysl. To, že je přímo neprotne, ještě neznamená, že je nijak neovlivní. Takhle to v krajině nefunguje. Každý student hydrologie ví, že při zásahu do vodního hospodaření příslušného rozsahu se voda musí odněkud vzít, aby byl zachován tzv. zůstatkový průtok. Dojde k hlubinné erozi, která stahuje vodu z okolí a způsobuje pokles hladiny podzemní vody. Navíc bude řeka, přístav pro tankery i překladiště zdrojem znečištění, které ovlivní život v Odře i jejím okolí. Nedovolme to!

Poláci už na své straně udělali spoustu opatření a chtějí je zaplatit z Evropské unie. Proto kanál na naší straně potřebují. Není to v našem zájmu, ale jejich. Odra nicméně dosud nebyla zařazena mezi prioritní dopravní stavby v síti TEN-T, EU to odmítla a nikde není dáno, že se to stane, pokud se splavní Odra až k nám. Opravdu máme v rozpočtu miliardy na zbytečnou dopravní stavbu, která nemá momentálně připravenou ani definitivní podobu?

Vláda v materiálu píše o splavnění do Ostravy, po vlně nevole, kterou jsme zvedli po zveřejnění materiálu, se najednou hovoří o Bohumínu. Bohumín ale netuší, kde přesně by měl nákladní přístav s překladištěm vyrůst. Padne Starý Bohumín a mosty po trase, které svými parametry nevyhovují pro přepravu tankerů s plynem? Nebo se přístav postaví někde v poli na soutoku Olše a Odry, kde není náklad kam přeložit a museli bychom tam dobudovat cesty a železnici?

Proč to dělat levně a jednoduše, když to můžeme dělat složitě, draze, špatně a na úkor přírody. Jsem ráda, že Piráti ve vládě tento materiál zachytili. Podle se totiž schovával za zrušení územní rezervy pro Dunaj-Odra-Labe. Smutné je, že se i dnes tak kontroverzní stavba předloží vládě bez diskuze s veřejností a samosprávami. To by se opravdu v moderní demokratické společnosti stávat nemělo. Odru nedáme!