Ostrava, 12. února 2021 – Piráti se znovu obracejí na náměstka pro zdravotnictví ohledně situace v třinecké nemocnici. Požadují splnění tří požadavků, které jsou podle nich podmínkou pro to, aby měl nový ředitel šanci uklidnit rozjitřenou situaci a nastartovat nutné změny.

<hr />

„Je třeba provést nezávislý audit hospodaření i personální audit, který ukáže, jak na tom nemocnice je a zda někdo pochybil. Pak teprve bude mít nový ředitel čistý stůl a jasné podmínky pro stabilizaci situace a nastartování nutných změn. K výběrovému řízení by měli být přizváni také zástupci odborových organizací a členové výboru by měli před dalším jednáním dostat kompletní informace k vývoji situace. Toto jsou tři podmínky, které by podle nás měly pomoci řešení situace, konzultovali jsme je také se zdravotníky z Třince,“

vysvětluje Zuzana Klusová, předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů.

Zdravotní výbor kraje, kde mají Piráti dva zástupce sice projednal situaci v třinecké nemocnici v úterý 9. února, jeho členové však dosud nedostali téměř žádné relevantní informace ani důvodovou zprávu k odvolání ředitele. Krajský zastupitel za Piráty Pavel Kořízek si o materiály přitom výslovně žádal předem, dosud je ovšem nedostal. Na jednání výboru zaznělo, že se rebelující zdravotníci, kteří stojí za odvolaným ředitelem Sikorou na schůzce s hejtmanem a zástupci dohodli na čtyřech bodech k uklidnění situace.

„Bohužel jsme se ale nedozvěděli, o jaké body se jednalo. Na místě nám byla přečtena pouze důvodová zpráva na cca dva odstavce, jiné materiály jsme nedostali, přestože hejtman sliboval v médiích rozsáhlý materiál. Nedostatek relevantních informací proto kritizovali i jiní členové výboru,“

komentoval krajský zastupitel za Piráty a člen zdravotního výboru Pavel Kořízek.

Pod peticí proti odvolání Martina Sikory se podepsalo více než 400 třineckých zdravotníků. Kraj ovšem stojí za tím, že měl nový ředitel konzultovat organizační a personální změny s Radou kraje a některé změny byly dokonce v rozporu se zákoníkem práce.

„I toto by bylo vhodné lépe odůvodnit, panují na to očividně různé pohledy. Pozitivní ovšem je, že se jak pan ředitel Sikora, tak členové výboru i náměstek pro zdravotnictví Martin Gebauer shodli, že hlavní je situaci uklidnit a dál neeskalovat. Věříme, že právě námi navržené kroky k tomuto povedou,”

uzavřel Pavel Kořízek.