Lukáš Černohorský: Skutečnou podporu oznamovatelům protiprávního jednání může poskytnout jen nezávislý úřad, ne ministerstvo. Piráti dlouhodobě navrhují zapojení Veřejného ochránce práv

Lukáš Černohorský: Skutečnou podporu oznamovatelům protiprávního jednání může poskytnout jen nezávislý úřad, ne ministerstvo. Piráti dlouhodobě navrhují zapojení Veřejného ochránce práv

Praha, 2. února 2021 – Vláda včera schválila vlastní návrh zákona na ochranu oznamovatelů. Piráti upozorňují na problematickou pasáž týkající se role specializovaného útvaru Ministerstva spravedlnosti. Ten má koncentrovat tři funkce: informační osvětu veřejnosti, právní poradenství potenciálním oznamovatelům a také by se měl účastnit zavádění a provozování oznamovacího systému. Vládní návrh tak vytváří prostředí, v němž budou hrát roli politické tlaky. Proto jsme již dříve předložili vlastní propracovaný návrh zákona, ve kterém jsme zapracovali všechny relevantní připomínky.

<hr />

Na základě zkušeností z konkrétních kauz mám pochybnosti, zda-li oznamovatelé budou mít důvěru k ministerstvu, kde se mohou projevovat politické vlivy. Domnívám se, že vládou schválená úprava zavádí podhoubí pro častý střet zájmů. Těžko si lze představit, že by se oznamovatel rozhodl oznámit případ, který by měl reputační dopad na celou vládu. Lze naopak očekávat, že ministerstvo bude sledovat zájmy ministrů, premiéra či vlivových skupin. Působení takového útvaru přímo na ministerstvu tak může mít dokonce opačný účinek.

Proto navrhujeme, aby k pro účelu oznamování protiprávního jednání byly využity instituce, které jsou na vládě co nejvíce nezávislé. Aktivní podporu by oznamovatelům měl zajistit nezávislý profesionál pod Úřadem Veřejného ochránce práv. Již teď můžeme pozorovat osud oznamovatelů, kteří ve státní správě upozornili na možnou závažnou činnost a následně museli z ministerstva odejít. Zmínit lze odvážné oznamovatele Martinu Uhrinovou, Miloslavu Pošvářovou, Libora Michálka, Lukáše Wagenknechta, Jakuba Klouzala či Ondřeje Závodského.

Úřad Veřejného ochránce práv by měl za úkol komunikovat s jednotlivými prošetřovateli, hodnotit oznamování na jednotlivých úřadech a povedl by Komisi pro ochranu a podporu oznamovatelů složenou ze zástupců nevládních organizací, ministerstev, státního zastupitelství, akademické obce a podobně.

Zdroj: Pirati.cz

<hr />
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Ostrava, 27. listopadu 2023 - První desítku kandidátů do krajských voleb v Moravskoslezském kraji si o uplynulém víkendu zvolili Piráti. Pozici lídryně kandidátky obhájila stávající šéfka devítičlenného zastupitelského klubu Pirátů Zuzana Klusová. V prvním kole volby získala podporu přes 93% voličů. V boji o lídra tak porazila své dva vyzyvatele z řad krajských zastupitelů: Leonarda Vargu i Ondřeje Ručku (na fotografii vpravo).

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.