Ostrava, 13. září 2020 – Lukáš Chlebik z Českého Těšína, jeden z kandidátů do nadcházejících krajských voleb, je členem finančního výboru a dvou komisí rady města – Komise pro územní rozvoj a majetková a Komise kultury a společenského života. V obou komisích se již téměř dva roky snaží proaktivně předkládat návrhy, které po odsouhlasení komise putují formou doporučení k radě města. „Na komise nechodím na kafe. Snažím se proaktivně předkládat návrhy, které mají smysl a které mohou alespoň trochu vylepšit život ve městě,“ říká Lukáš, člen Pirátské strany.

<hr />

V rámci Komise pro územní rozvoj a majetkové se Lukáš zabýval například sjednocením vzhledu městského mobiliáře, doplněním popelníků u nových nerezových odpadkových košů, instalací bytelného odpadkového koše do oblasti s ohništěm „Indiánka“ nebo opravou poškozeného a chybějícího zábradlí v příměstském lese Hrabina. Pro všechny tyto návrhy získal Lukáš kladné stanovisko komise a instalace odpadkového koše do oblasti „Indiánka“ nebo opravu poškozeného zábradlí v lese Hrabina město již realizovalo.

Lukáš nezahálí ani v Komisi kultury a společenského života. Navrhoval například lepší propagaci společenských akcí a festivalů, umístění zajímavých exponátů, jako jsou např. sochy a plastiky, na strategická, frekventovaná místech, instalaci výstavních panelů na Náměstí ČSA nebo vytvoření plánu atraktivních akcí pro oživení českotěšínského náměstí. I pro tyto návrhy získal podporu komise.

„I přes kladné stanovisko komise nemusí být všechny návrhy nakonec realizovány. Jedná se o doporučení radě, která může mít jiný názor, plány nebo priority. U některých dalších návrhů jsem podporu komise nezískal. Přesto budu dále proaktivní a pokračovat v předkládání návrhů,“

uzavřel Lukáš, který se také významnou měrou zasloužil o to, že Český Těšín zavedl službu Mobilní rozhlas.