Ostrava, 08.února 2022 – Ostrava je město sportu. To ví i „sportovní“ náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová, která dlouhodobě usiluje o podporu sportovních klubů, výstavbu sportovní infrastruktury a její rozšíření do všech částí Ostravy. Stejně jako v minulých letech, i letos město vyčlenilo město nemalé prostředky na podporu sportu. Zastupitelstvo města na svém lednovém zasedání schválilo finanční podporu 9 980 tisíc korun na celkem 22 projektů.

<hr />

Nově mohou žadatelé financovat také projektovou dokumentaci sportovišť, dotační program v této formě je novinkou. Zastupitelé jej schválili na zářijovém zasedání loňského roku. Město podporuje sportovní infrastrukturu dlouhodobě, od roku 2018 bylo v rámci předchozího dotačního programu podpořeno 35 projektů téměř 14 miliony korun, od letošního roku se systém dotací více optimalizoval.

„Možnost zažádat o financování projektové dokumentace byla pro sportovní kluby nezbytná. Aby získaly potřebnou finanční pomoc na rekonstrukce či stavby od Národní sportovní agentury nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, potřebují mít kluby precizně zpracované podklady. Díky projektové dokumentaci na zmíněné dotace dosáhne větší množství klubů a tím dojde ke zvýšení dostupnosti ostravské sportovní infrastruktury. S ohledem na kvalitu projektů jsme navýšili poskytnutou celkovou částku dotací na téměř deset milionů korun, byť jsme pro tento účel původně vyčlenili šest milionů. Investice pomohou zkvalitnit zázemí klubů a mnohdy významně přispějí k ušetření nákladů na provoz,“

vysvětluje Andrea Hoffmannová.

Stavebních úprav se brzy dočká zázemí Florbalového klubu Ostrava, kde se bude opravovat střecha či vzduchotechnika. Lukostřelecká hala v Mariánských Horách projde rozsáhlou opravou vytápění, baseballové hřiště v Porubě čeká nové oplocení či výstavba dětského hřiště s umělým povrchem pro baseball a softball. Fotbalový klub Odra Petřkovice, Tělocvičná jednota Sokol Poruba a další mohou využít zmiňovaného financování projektové dokumentace pro rekonstrukci zázemí a výstavbu sportovní haly.

Mezi úspěšně dokončené projekty patří například rozšíření sportovního areálu Hošťálkovice, nová střešní krytina loděnice, úprava kolbiště v areálu jezdeckého klubu nebo nová podlaha ve sportovní hale v Ostravě-Porubě.

Všechny podpořené projekty mají jedno společné – na jejich konci je radost z pohybu a sportovních zážitků.