Ostrava, 27. srpna 2020 – Distanční výuka a online komunikace se stanou běžnou součástí vzdělávání na českých školách. Sněmovnou schválená novela zákona ukládá dětem povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Ostravským školám teď podává pomocnou ruku město, které podpoří nákup počítačové techniky a softwaru i školení učitelů.

<hr />

Rada města Ostravy schválila zcela novou výzvu k podpoře distanční digitální výuky na základních školách zřizovaných městem. Město vyhlásilo program na podporu distančního vzdělávání ještě před zahájením školního roku. K dispozici je 4,17 milionu korun pro rok 2020 s tím, že si školy požádají o podporu v září a v říjnu, žádosti posoudí rada města.

„Dálková výuka nemá nahradit školu, ale je možné ji efektivně využívat v rámci běžné výuky v kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání nebo například v případech dlouhodobé nepřítomnosti žáka. Je nutné, aby se školy na tento způsob výuky dle možností připravily, jak po stránce technické, tak po stránce znalostní. Ostrava prověřovala situaci na školách vlastním dotazníkovým šetřením a získala zpětnou vazbu k on-line výuce, na kterou reagovala vyhlášením nového programu,“

uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Jak ukázalo dotazníkové šetření, největšími problémy bylo nedostatečné internetové připojení, nezájem ze strany některých žáků a rodičů, chybějící výpočetní technika nebo omezená schopnost využívání on-line aplikací některých vyučujících v rámci distanční výuky. Mezi pozitiva patří zařazení některých prvků distanční výuky i do běžné výuky a lepší využívání nových aplikací, videokonferencí, lepší a častější komunikace s rodiči, individuální konzultace žáků, pozitivní dopad na výuku cizích jazyků nebo podpora samostatnosti žáků vyšších ročníků.

Řada dětí sice nemá počítače, případně početnější rodiny jich nemají tolik, kolik je dětí, ale mají chytré telefony, jenže bez potřebných dat.

„Čekali jsme, s čím přijde ministerstvo školství. Protože slíbilo pomoc s nákupem počítačů, my přispějeme na jiné věci, zejména na pořízení SIM karet a modemů pro datové připojení, ale také digitálních učebnic, výukových programů a softwaru, který souvisí s digitální výukou,“

upřesnila Andrea Hoffmannová.

Ze stejných dotačních peněz bude možné uhradit také proškolení pedagogických sborů v užívání vybrané aplikace pro distanční výuku, např. Teams nebo Google.

„Ve spolupráci s firmou, která ostravským školám na jaře věnovala 50 repasovaných notebooků a další připravuje k předání na podzim, nabídneme školám také bezplatná školení o použití vhodných komunikačních platforem. Půldenní školení se uskuteční ve čtyřech termínech od půlky září, každého se zúčastní 25 lidí. Odborníci nejdříve seznámí ředitele škol se třemi nejvyužívanějšími aplikacemi umožňujícími týmovou spolupráci online,“

dodala Andrea Hoffmannová.