Moravskoslezští Piráti představují kandidátku i vizi do voleb: Stojíme na kraji změny

Moravskoslezští Piráti představují kandidátku i vizi do voleb: Stojíme na kraji změny

Ostrava, 12. května 2020 – Na kraji změny. S takovým heslem půjdou do voleb Piráti v Moravskoslezském kraji. Zaplněna již mají všechna místa kandidátky a představují vizi, se kterou se budou ucházet o hlasy lidí z kraje. Krajskou volební lídryní se stala Zuzana Klusová, místopředsedkyně krajského sdružení a zastupitelka v Karviné. Dlouhodobě se věnuje mediálnímu poradenství a PR především v neziskové sféře. Do čela kandidátky byli dále zvoleni Arnošt Žídek, vysokoškolský pedagog z Ostravy a spoluzakladatel Math Support Centre pro výuku matematiky na VŠB-TUO, Jan Nezhyba, havířovský zastupitel a garant Pirátů pro oblast životního prostředí, Jiří Demel, IT manažer z Příboru a dlouholetý člen krajského předsednictva, a Leonard Varga, frýdeckomístecký zastupitel s odpovědností za gesci dopravy.


Na kraji změny.

Zuzana Klusová „Stojíme NA KRAJI ZMĚNY. Odvážně vykročíme na cestu transformace a udržitelnosti, na jejímž konci bude chytře propojený, zdravější a bohatší kraj. Bohatstvím nemáme na mysli jen finance, ale také přírodní bohatství, bohatství příležitostí a vzdělanou společnost,“

představila hlavní vizi strany Zuzana Klusová, která Piráty do krajských voleb povede.

Krajská pirátská buňka má jasno i v tom, jak tyto změny nastartovat:

  • Ustupující těžký průmysl nahradíme chytrou výrobou a inovacemi.
  • Investicemi do digitalizace a rozvoje oběhového hospodářství vytvoříme nová pracovní místa a ulevíme životnímu prostředí.
  • Nabídneme rozmanité vzdělávání pro 21. století, protože chytrý region tvoří chytří lidé.
  • Místo zavírání nemocnic zprůhledníme a zlepšíme jejich hospodaření, pomocí digitálně propojeného zdravotnictví zlepšíme kvalitu zdravotní péče.
  • Podpoříme pohodlnou veřejnou dopravu, udržitelnou mobilitu a zavádění inteligentních dopravních systémů, abychom propojili celý kraj a provázali ho s okolními regiony.

Kraj je postaven před nové výzvy také díky koronavirové krizi, kterou nikdo nemohl předvídat. Na změny je ale třeba reagovat rychle a brát je jako příležitost k transformaci. Česká pirátská strana řeší budoucnost v době pokoronavirové již teď:

 budoucnostresimeted.cz 


Grafika zdroj: Bára Branná [CC BY-NC-SA 4.0].

Fotka zdroj: Zuzana Klusová /Piráti/ [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články