Ostrava, 14. ledna 2021 – Pirátští zastupitelé odsouhlasili dlouho očekávanou Dopadovou studii odchodu od energetického spalování uhlí. Materiál předložený krajské Komisi pro průmysl a energetiku řešil budoucnost vytápění tři čtvrtě milionu domácností v našem kraji po odchodu od uhlí a byl komisí jednomyslně přijat.

<hr />

„Dobrá zpráva vyplývající ze studie je, že naprosto reálně můžeme ukončit spalování uhlí v našem kraji do roku 2030. Náš kraj uhlí a oceli tak může být paradoxně první, který v Česku s uhlím skončí. Potvrzuje se tedy náš předpoklad, který ale ještě před volbami téměř všichni političtí oponenti odmítali, a to že konec OKD nemusí mít na teplárenství ani ocelářství fatální dopady a může naopak konečně úspěšně nastartovat transformaci energetiky, teplárenství i průmyslu. Ta bude ve výsledku pro obyvatele kraje přínosem, pokud dobře využijeme více než 100 miliard z Evropy. Cílem transformace nesmí být jen zlepšit životní prostředí a pomoci průmyslu, ale především zlepšit životní úroveň všech místních lidí,“

vysvětluje krajská zastupitelka a členka komise pro energetiku Zuzana Klusová.

Klíčovou roli totiž podle závěrů studie hraje zvyšující se cena emisních povolenek, která zdražuje cenu tepla i elektřiny vyráběné z uhlí. Zdražování tepla od velkých dodavatelů může vést k masovému odpojování od systému centrálního zásobování teplem, které ale může zablokovat snahy o zlepšení stavu ovzduší.

„Ve studii se ještě počítá s cenou emisních povolenek mezi 25 a 29 Eury na tunu oxidu uhličitého, už dnes se ale cena povolenek vyšplhala na 35 Eur, to může konec uhlí urychlit. Přestože decentralizace energetiky je do značné míry nutná a my ji podporujeme, neřízené a masové odpojování od CZT může vést ke zhoršení stavu ovzduší v našem kraji. Není dobré, aby si každý činžák zřizoval vlastní kotelnu nebo tepelné čerpadlo, aniž by se zároveň snažil o maximální snížení spotřeby a využití obnovitelných zdrojů. Centrální zásobování teplem (CZT) je výhodné jak po stránce ovzduší a klimatu, tak po stránce ekonomické. Podmínkou ale je, že budou dodavatelé jako je Veolia hledat ekologické, účinné a zároveň ekonomicky výhodné moderní technologie. Na to se teď musíme zaměřit,“

říká Zuzana Klusová.

Komise schválila dopadovou studii a pověřila Moravskoslezské energetické centrum, aby do konce příštího roku zpracovala další analýzu zaměřenou právě na možné dopady decentralizace a rozpadu soustavy CZT.

„Jsem moc rád, že zatímco Uhelná komise rozhodovala po mnoha měsících o konci uhlí v Česku na základě 15 stránkové analýzy, my jsme dostali opravdu kvalitní materiál čítající více než 250 stránek. Díky takto detailní dopadové studii jsme zjistili, že odchod našeho kraje od uhlí je možný do roku 2030. Přechod na zemní plyn, který nás čeká, je sice rychlé, ale jen přechodné řešení, které musíme postupně doplnit energetikou 4.0. Ta je založená na smart grids, komunitní energetice a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů včetně bioplynu a biomasy. Cílem kraje je najít výhodný mix zdrojů, který neohrozí naši soběstačnost a stabilitu, bude naplňovat společné cíle Evropské unie a bude také cenově výhodný pro lidi i průmysl. Neříkáme, že to bude snadné, ale není to nemožné,“

komentuje schválený materiál krajský zastupitel a člen komise pro energetiku a průmysl Pavel Kořízek, který má u Pirátů na starost digitalizaci a chytrá řešení.

Dopadovou studii odchodu od uhlí následně v březnu projedná zastupitelstvo kraje.

„Teď aktuálně je naprosto klíčové, aby konverze utlumovaných dolů a budoucnost pohornické krajiny dostal na starost Moravskoslezský kraj a ne DIAMO. Pokud chceme přijít s vizionářskými projekty, potřebujeme kvalitní analýzy a co největší zapojení odborníků, samospráv i neziskového sektoru. V areálu Dolu Lazy jsou například unikátní historicky cenné budovy a technologie. Likvidace důlních děl a technické rekultivace napáchají v pohornické krajině často víc škody než užitku. Tomu teď chceme zabránit,“

dodává Zuzana Klusová.