Naše nájemce musíme podržet, druhá vlna pandemie je může položit na lopatky

Naše nájemce musíme podržet, druhá vlna pandemie je může položit na lopatky

Ostrava, 14. října 2020 – Scénář z jara se opakuje, kvůli nouzovému stavu a nařízení vlády zavírá řada nájemců z centra Ostravy své provozovny. Městský obvod ale nic neponechal náhodě a na různé varianty vývoje se v uplynulých měsících připravoval. Teď může s klidným svědomím vytáhnout předjednané a předpřipravené postupy ze šuplíku. I přesto, že je část vedení obvodu v karanténě, proběhlo tento týden online jednání, kde se zástupci koalice dohodli na možnosti finanční výpomoci drobným podnikatelům.


„Řešili jsme finanční situaci obvodu, rozpočtovou kondici, která je stejně jako všude jinde vážná. V oblasti nebytového fondu, který mám v gesci, budeme muset reagovat na výpadky příjmů našich nájemců a dál bojovat o přežití obchodu a služeb v našem obvodu. Pokud nynější výzvu nezvládneme, pak by veškerá práce a společné úsilí vynaložené v posledním půl roce, přišly vniveč. A to nesmíme připustit,“

je přesvědčen místostarosta David Witosz.

V nejbližších dnech proto rada postupně projedná materiály, které by měly nájemcům obvodu MOaP pomoci překonat druhou vlnu pandemie. Jedná se o více než 240 nájemců, kterým je radnice připravena podat pomocnou ruku.

„Věřím, že zkušenost z první vlny přispěla ke zvýšení naší vzájemné důvěry a taky je přesvědčila o správnosti našeho postupu. Naše rozvážnost, práce s daty a trpělivost se vyplatila a přinesla možnost čerpat nemalé prostředky na kompenzacích od státu a v součtu znamenala pro naše nájemce dokonce vyšší objem finanční pomoci. Řada jiných obvodů na tuto formu pomoci díky odlišnému postupu nedosáhla a jejich kompenzace šly čistě z rozpočtu města,“

vysvětluje David Witosz.

Vedení obvodu jednalo o aktuální situaci ještě před včerejším prohlášením ministra zdravotnictví o restriktivních opatřeních a dnešním oznámení o chystaných kompenzacích státu. Již od 13. 10. je tak materiál nahrán do systému a připraven k projednání na příštím jednání rady. Protože kdo je připraven, není překvapen.


Úvodní obrázek zdroj: David Witosz /Piráti/ [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články