Ostrava, 29. května 2020 – Město Ostrava uvolňuje další prostředky na modernizaci sportovní infrastruktury. Náměstkyně pro školství a sport Andrea Hoffmannová tak pokračuje ve své vizi „zasíťovat“ co nejvíc obvodů v Ostravě menšími sportovišti pro veřejnost. Sportovní haly už rostou v Krásném Poli a Nové Bělé, vedle Svinova tak budou na konci roku už celkem tři. Američtí fotbalisté se dočkají umělé trávy v rámci rekonstrukce areálu SAP. Investice pokračují i v dalších obvodech a po schválení na posledním zastupitelstvu města se dočkají modernizace svého zázemí čtyři ostravské sportovní kluby.

<hr />

Stará Bělá se dočká revitalizace trávníku, v Polance nad Odrou bude zrekonstruován celý sportovní areál, TJ Hlubina v Moravské Ostravě dokončí rekonstrukci areálu vybudováním zázemí a tribuny k fotbalovému hřišti a TJ Start v Porubě promění škvárové hřiště v tenisové kurty. Celková hodnota investic je vyčíslena na téměř 100 milionů korun, z toho až 80 procent kluby získaly z externích zdrojů. Projekty budou spolufinancovány z rozpočtu města, v některých případech na ně přispějí jednotlivé městské obvody.

„Do budování sportovní infrastruktury město letos investuje opravdu velké prostředky. Stavíme sportovní haly v Nové Bělé a v Krásném Poli, rekonstruujeme část sportovního areálu klubu amerického fotbalu Ostrava Steelers v Porubě, připravujeme vybudování deseti workoutových hřišť. Na svém květnovém zasedání zastupitelé schválili uvolnění dalších prostředků na rekonstrukce čtyř sportovních areálů. Naprostá většina z nich cílí hlavně na děti a mládež, které chceme vést ke sportování a zdravému životnímu stylu,“

doplnila náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

V Moravské Ostravě bude za 40 milionů korun modernizován a rozšiřován sportovní areál Hlubina. K již dříve rekonstruovanému fotbalovému hřišti se bude stavět nové sportovní zázemí, které zatím v areálu zcela chybí.Z rozpočtu města získala TJ Hlubina dotaci ve výši 7,5 milionu korun, grant ze státního rozpočtu tvoří celkem 28 milionů, z vlastních zdrojů klub uvolní až dva miliony korun.

Částkou 2,1 milionu korun podpoří město Ostrava výstavbu tenisového areálu v Porubě pro připravovanou Tenisovou akademii při TJ Start Ostrava – Poruba. Na místě současného škvárového fotbalového hřiště vyrostou tři venkovní antukové kurty, které rozšíří přilehlý tenisový areál v ulici Pustkovecké. Ve druhé fázi bude projekt pokračovat kompletní rekonstrukcí budovy, která už je v technicky a hygienicky nevyhovujícím stavu. Na projekt s náklady 26 milionů korun získala tělovýchovná jednota dotaci ze státního rozpočtu ve výši 18,25 milionu korun, ze svých zdrojů investuje nejméně 4,72 milionu.

Rekonstruovat se bude také sportovní areál v Polance nad Odrou, který je v majetku statutárního města Ostrava. Využívá ho především Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou. Moderní, víceúčelový venkovní sportovní areál bude mít nové travnaté fotbalové hřiště a další hrací plochu s umělým trávníkem. Součástí areálu budou také dvě účelové sportovní plochy určené pro kolečkové sporty a trénink hasičského sportu. K dotaci z prostředků státního rozpočtu ve výši 19,3 milionu korun přidá jak město Ostrava, tak Polanka nad Odrou každý 4,14 milionu korun. Celkové odhadované náklady na projekt jsou 27,6 milionu korun.

Další investice promění sportoviště ve Staré Bělé. Na kompletní rekonstrukci trávníku bude zapotřebí 5,97 milionu korun. Z prostředků státního rozpočtu přijde dotace ve výši 4,18 milionu korun, město poskytne 1,59 milionu, 200 tisíc přidá sportovní klub.