Nic jako nezávadný dým neexistuje, říká Pirát Nezhyba k požáru v ostravském SUEZu

Nic jako nezávadný dým neexistuje, říká Pirát Nezhyba k požáru v ostravském SUEZu

Ostrava, 14. června 2019 – Černý dým, zápach a nebezpečné zplodiny vylekaly už potřetí během června Ostravany i lidi z přilehlých obcí. Požár tentokrát vypukl v ostravské spalovně poblíž dálnice D1 vedoucí na Bohumín. Na vině bylo údajně samovznícení sodíku v blíže nespecifikovaném odpadu. Mluvčí spalovny uvedla, že do vzduchu ani vody neunikly nebezpečné látky.


„Obávám se, že vyjádření SUEZu je pouze nervózní výmluva. Nic jako nezávadný dým, který uniká mimo filtrační zařízení, zkrátka neexistuje. Pokud se nedozvíme, jaké konkrétní odpady hořely, můžeme tato prohlášení pokládat pouze za chlácholení laické veřejnosti,“

říká garant pirátského programového bodu Životní prostředí Jan Nezhyba.

Spalovna se má v blízké budoucnosti rozšiřovat. Piráti dlouhodobě upozorňují na problematické aspekty, které se s tím pojí. Havárie související s podobnými technologiemi dávají za pravdu obavám místních obyvatel.

„Nebezpečný odpad nemá své označení nadarmo. Při jeho hoření se tak logicky uvolňují škodlivé látky. Pokud SUEZ neprovedl měření, nemůže s jistotou tvrdit, že nedošlo k úniku nebezpečných látek,“

komentuje situaci Zuzana Klusová ze sdružení Karvinsko, které proti záměru rozšiřování spalovny aktivně vystupovalo již v minulosti.

„Soužití takovýchto technologií s lidmi není a zpravidla ani nemůže být bez problémů a rizik. Požár SUEZu je další rána pro čistotu ovzduší v už tak zuboženém regionu,“

uzavírá zastupitel Bohumína Daniel Galuszka.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články