Praha, 22. březen 2021 – V minulém roce podal předseda Pirátů Ivan Bartoš Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dva obsáhlé podněty, které se týkaly státních nákupů ochranných pomůcek - zejména respirátorů. V nich analytický tým Pirátů podrobně zmapoval chaotické nákupy respirátorů s obrovskými cenovými výkyvy a často bez ověření jejich kvality. Dnes NKÚ zveřejnil své závěry, kde pochybení potvrzuje. Při šetření bylo nepochybně vycházeno rovněž z podkladů Pirátů.

<hr />

„Členové vlády by měli vyvodit odpovědnost za tato závažná selhání, způsobené škody a naprostou ignoraci českých výrobců ochranných pomůcek. Je absolutně nepřijatelné, aby způsobené škody platil běžný poctivý daňový poplatník,“

upozornil Bartoš.

Analytický tým Pirátů odhalil celou řadu závažných kauz při nákupů respirátorů a svá zjištění předal NKÚ. Ivan Bartoš jako první například upozornil tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na podezřelou firmu Recea Prague, u které si ministerstvo objednalo respirátory za více jak 300 milionů, ačkoliv se do té doby zabývala cukrářstvím a uzenářstvím a její jednatel čelil exekucím a měl trvalé bydliště na úřadě. Piráti rovněž poukázali na nepochopitelné rozdíly cen při nákupech jednotlivých ministerstev. NKÚ dnes ve své zprávě výše uvedenou kritiku potvrdil, podle něj nákupy probíhaly chaoticky a jednotlivé resorty vzájemně nespolupracovaly.

„Vyzývám vládu, aby přijala plnou odpovědnost za způsobené škody. Je nemyslitelné, aby vláda nakupovala respirátor FFP2 za cenu 40 Kč za kus a jindy za 777 kč za kus. Budu požadovat, aby ministr zdravotnictví a ministr vnitra uvedli, kdo konkrétně učinil jednotlivá rozhodnutí. Vláda se musí kritice postavit čelem a vysvětlit veřejnosti svá pochybení a důsledky, které z nich vyvodí. Obzvláště absurdně nyní působí i fakt, že se exministr Adam Vojtěch po svém neúspěšném působení na ministerstvu dostal bez výběrového řízení do vedení firmy Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji spravuje pět největších nemocnic. Vzhledem k tomu, že v kraji vládne ANO, to vzbuzuje mnoho otázek,“

uvedl Bartoš.

„Na této kontrole pracoval tým špičkových profesionálů NKÚ a není možné jejich závěry přejít mlčením. NKÚ si udržuje velmi vysokou důvěryhodnost, brání se politickým tlakům, a proto trpělivě prosazuji rozšíření jeho pravomoci,“

okomentoval místopředseda Kontrolního výboru za Piráty Lukáš Černohorský.

Piráti také uspořádali anketu, v níž oslovili více jak 200 českých výrobců roušek a respirátorů. Tehdy se ukázalo, že je vláda při nákupech zcela ignorovala. Kontrolní závěr NKÚ tato dřívější zjištění potvrdil, tedy že ministerstva často nakupovala a distribuovala respirátory zcela neznámé kvality, ačkoliv respirátory vysoké kvality bylo možné odebírat od domácích výrobců.

„Nákupy a distribuce nekvalitních respirátorů mohly přispět k šíření pandemie ČR, neboť neposkytovaly potřebnou ochranu zdravotníkům i běžným občanům. V minulém roce jsme odhalili dokonce respirátory s falešnými certifikáty,“

dodal i analytik Pirátů Janusz Konieczny.

Zdroj: Pirati.cz

<hr />