V Ostravě vyroste nová multifunkční hala, lidem nabídne pestré sportovní a kulturní vyžití

31. 05. 2021
V Ostravě vyroste nová multifunkční hala, lidem nabídne pestré sportovní a kulturní vyžití

Ostrava, 31. května 2021 – Na místě stávajícího brownfieldu v Ostravě-Fifejdách vznikne nová hala pro sport a kulturu. Ambiciózní projekt podle návrhu ateliéru Platforma architekti má být kombinací původní průmyslové architektury a moderních prvků. Jedná o vůbec první sportovní PPP projekt s nadregionálním rozměrem. Halu postaví a bude provozovat Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, jehož členy jsou Statutární město Ostrava a společnost ČSAD Ostrava. Finančně projekt podpoří také Moravskoslezký kraj a Národní sportovní agentura. Začít stavět se má v roce 2022.


Architektonický ateliér Platforma architekti připravil pro Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže finální návrh řešení stavby nové multifunkční haly s kapacitou až 3 500 diváků. Hala bude sloužit především pro trénink a zápasy basketbalových, volejbalových, florbalových a házenkářských oddílů. Součástí návrhu je také tréninkové zázemí pro míčové sporty, fitness sál, posilovna, gymnastický sál a sociálních zařízení. Unikátní je nejen architektonické řešení haly, ale i forma realizace, jde o pilotní PPP projekt (Public-Private Partnership), tedy spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Hala vyroste na místě bývalého autobusového depa v ulici s přiléhavým názvem, U stadiónu.

„Dlouhodobě pracujeme s tím, že město potřebuje míčovou a multifunkční sportovní halu s kapacitou tří tisíc diváků. Jedná se o strategický projekt, který je součástí akčního plánu města pro sport. Hledali jsme tu nejvhodnější lokalitu, aby byla dobře dostupná a splnila potřeby sportovních klubů i veřejnosti. Prostor bývalého autobusového depa byl vhodný hned z několika důvodů – je zde dobrá dopravní dostupnost, dostatečný prostor pro vybudování haly daných parametrů i synergie s další infrastrukturou,”

vysvětluje náměstkyně pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Hala je navržena jako železobetonový skelet, umožňující variabilní provozní a dispoziční řešení celého prostoru hlavní i tréninkové haly. Návrh pracuje s modulovou výstavbou v podobě boxů/kontejnerů v různých velikostech podle druhu funkčního určení, které jsou navázány na zachovalé části původního objektu. Hlavní sál haly je navržen vzdušně s otevřenými prostory a tribunami. Otevřené průhledy a sklené stěny spojují jednotlivá poschodí hlavního sálu v jeden celek. V převýšeném parteru budovy jsou umístěny dvě tréninkové plochy pro basketbal a volejbal a v patře je umístěno hřiště na florbal a prostor pro gymnastiku, s potřebným technickým a provozním zázemím.

Autoři návrhu se rozhodli stávající halu s výraznou fasádou z cihel zachovat a doplnit ji moderní modulovou dostavbou. Navrhli ,,halu v hale“, kde na sebe původní i nové části materiálově i výškově navazují. Koncepčně je pojata jako hlavní nová hala, převážně v její materiálové podobě, na kterou navazuje hala tréninková. Je koncipována vertikálně, což umožňuje maximální využití zastavěné plochy. S hlavní budovou je tréninková hala propojena transparentním koridorem. Prostor mezi oběma halami je pojednán jako veřejný se vzrostlými stromy a městským mobiliářem.

„Těší nás, že se v případě nové haly bude jednat o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, v rámci které dojde k revitalizaci stávající budovy. Soukromá společnost bude tak nejen významně participovat na výstavbě haly, ale také na jejím budoucím provozu, který nebude finančně zatěžovat město“

dodává Andrea Hoffmannová.

Spolek v současném složení členů z veřejného a soukromého sektoru zahájil činnost v lednu letošního roku. Připravená architektonická studie bude projednána členy Spolku a poslouží k přípravě výběrového řízení na zhotovitele a přesnému určení ceny. Náklady na výstavbu nových objektů a rekonstrukci okolí jsou odhadnuty na více než 500 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení stavby je v roce 2022, provoz by měl odstartovat o dva roky později.


Úvodní obrázek zdroj: Jakub Dedek /Piráti/ [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články