Nový obor stomatologie v Ostravě pomůže řešit nedostatek zubařů

Nový obor stomatologie v Ostravě pomůže řešit nedostatek zubařů

Ostrava, 25. března 2022 – V Ostravě může vzniknout nový studijní obor Zubní lékařství. Zastupitelé města schválili finanční podporu 14,3 miliony korun pro otevření tohoto oboru na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Pokud obor získá akreditaci, Ostravská univerzita přivítá první studenty již letos v září. Návrh na poskytnutí účelové dotace na realizaci projektu předložila na včerejším zastupitelstvu náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová, která s Ostravskou univerzitou dlouhodobě spolupracuje i na jiných projektech.


„Akutní nedostatek zubařů je alarmující, a to nejen v Ostravě, problém s nedostupností zubní péče řeší celé Česko. Věřím, že tento obor doplní kvalifikované odborníky tak, aby lidé nemuseli stát fronty u nových ordinací nebo na pohotovosti. Velký dík patří zejména vedení lékařské fakulty za aktivní přístup a přípravu akreditačního spisu,”

uvedla Andrea Hoffmannová.

Město Ostrava o vznik studijního oboru zubního lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity usiluje již několik let, nyní se podařilo celý proces dotáhnout do úspěšného finále. Nespornou zásluhu na tom má nové vedení fakulty a celý tým, který přípravu náročného projektu vedl. Není to poprvé, kdy se město podílí na rozvojových projektech veřejných univerzit, které na jeho území působí. Stejným dílem jako město Ostrava, tedy prostředky ve výši 14,3 miliony korun, podpoří projekt také Moravskoslezský kraj.

Finanční prostředky budou mimo jiné použity na vybavení a zázemí odpovídající prostředí nejmodernějších zdravotnických zařízení, jako dentální simulátory, cvičné zubní soupravy, rentgeny a další vybavení.


Úvodní obrázek zdroj: Petr Vrabec [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články