Opavská opozice se domohla svolání zastupitelstva, Piráti znovu předloží návrh na férové odměňování členů výborů a komisí města

24. 03. 2021
 Opavská opozice se domohla svolání zastupitelstva, Piráti znovu předloží návrh na férové odměňování členů výborů a komisí města

Opava, 24. března 2021 – Zastupitelstvo města Opavy zasedne v pondělí 29. března a přinese řadu třaskavých bodů k projednání. Jeho svolání a předkládanému programu se ale vedení Hlásky bránilo zuby nehty. Po zrušeném zastupitelstvu ze začátku března se jeho svolání domohli zástupci opozice, kteří zároveň požadovali zařazení nových bodů na program jednání. I to se povedlo až na druhý pokus, primátor nejprve některé navržené body odmítl do programu zařadit, po upozornění na protiprávní jednání byl program nově svolaného zastupitelstva aktualizován. Jedním z doplněných bodů je pirátský návrh na férové a nediskriminační odměňování členů výborů a komisí, který Piráti předkládají již podruhé a v upravené podobě. Na prosincovém zastupitelstvu těsně neprošel.


Piráti současný způsob odměňování v komisích a výborech opakovaně kritizovali, je podle nich nespravedlivý a diskriminační. Již na prosincovém zasedání zastupitelstva přišli s návrhem na jinou úpravu odměňování ve výborech a komisích, který měl řešit nerovné nastavení odměn pro členy nebo předsedy zastupitele a nezastupitele, tehdy bohužel těsně schválen nebyl. Prošlo ale schválení koaličního návrhu na změny v odměňování členů výborů a komisí, které z již tak schodkového rozpočtu ubralo dalších více než 400 000 Kč a navíc nahrává kumulaci funkcí. Piráti nyní znovu předkládají nový návrh na aktualizaci stávajícího systému. Úprava má zajistit nediskriminační a systémově jasné odměňování všech členů výborů zastupitelstva a komisí rady s účinností od 1. 4. 2021.

„Na nespravedlivé odměňování ve výborech a komisích jsme upozornili již v minulosti, kritizujeme především nelogické sčítání odměn při výkonu více funkcí, které nahrává tzv. „sběratelům odměn“ a rozdíl v odměňování pro členy s a bez zastupitelského mandátu. Na prosincovém zasedání si navíc koalice odhlasovala sčítání odměn až pro tři funkce, které spíš nahrává masivnímu odměňování členům stávající koalice, než aby řešilo adekvátní a férové odměňování všech, kteří v komisích a výborech pracují bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. Naším návrhem chceme podmínky odměňování narovnat,“

říká předkladatelka návrhu a předsedkyně pirátského klubu zastupitelů Hana Brňáková.

Zastupitelský klub Piráti & Opavané přichází s návrhem konstrukce odměn neuvolněných členů zastupitelstva tak, aby zejména:

  • obsahoval stanovení odměn za výkon 2. a 3. funkce proto, aby funkce člena zastupitelstva nebyla zahrnuta v souhrnu odměn vícekrát.
  • respektoval základní ustanovení vládního nařízení a jeho platných příloh pro stanovení maximální výše odměn a zároveň respektoval výlučnou pravomoc zastupitelstva využít možnost stanovit výši dalších odměn dle principů dobré správy.
  • byl vytvořen prostor pro nediskriminační odměňování za výkon veřejné funkce v komisích rady a výborech zastupitelstva s ohledem na skutečnost, že členové uvedených orgánů, ať již jsou neuvolněnými zastupiteli, či odborníky bez zastupitelského mandátu, vykonávají v těchto orgánech stejnou práci a nesou stejnou odpovědnost za svá rozhodnutí a doporučení vůči orgánům města.
  • s ohledem na aktuální situaci související s dopady COVID 19 v oblasti ekonomiky a financí - nejen veřejných rozpočtů, zejména jejich budoucí vývoj, kdy bude zapotřebí snižovat mandatorní náklady obce, město postupovalo v souladu s principy dobré správy a odměňování v komisích rady města a výborech zastupitelstva města zbytečně nevnášelo negativní a zkreslené domněnky v utváření názoru občanů na výkon místní samosprávy a komunální politiky v našem městě.

Pirátský návrh na změnu v odměňování ale není zdaleka jediným bodem programu, který zvedne emoce na pondělním zastupitelstvu. Projednávat se bude také návrh na změnu v orgánech statutárního města Opava, způsob řešení veřejných zakázek v MDPO, záměr koupě obchodního domu Breda, nebo záměr prodeje SFC. Piráti doufají, že jej budou zájemci moct sledovat i prostřednictvím streamu, který při svém působení v koalici prosadili.


Úvodní obrázek zdroj: Jan Štěrba /Piráti/ [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články