Opavská opozice se domohla svolání zastupitelstva, Piráti znovu předloží návrh na férové odměňování členů výborů a komisí města

24. března 2021
 Opavská opozice se domohla svolání zastupitelstva, Piráti znovu předloží návrh na férové odměňování členů výborů a komisí města

Opava, 24. března 2021 – Zastupitelstvo města Opavy zasedne v pondělí 29. března a přinese řadu třaskavých bodů k projednání. Jeho svolání a předkládanému programu se ale vedení Hlásky bránilo zuby nehty. Po zrušeném zastupitelstvu ze začátku března se jeho svolání domohli zástupci opozice, kteří zároveň požadovali zařazení nových bodů na program jednání. I to se povedlo až na druhý pokus, primátor nejprve některé navržené body odmítl do programu zařadit, po upozornění na protiprávní jednání byl program nově svolaného zastupitelstva aktualizován. Jedním z doplněných bodů je pirátský návrh na férové a nediskriminační odměňování členů výborů a komisí, který Piráti předkládají již podruhé a v upravené podobě. Na prosincovém zastupitelstvu těsně neprošel.

<hr />

Piráti současný způsob odměňování v komisích a výborech opakovaně kritizovali, je podle nich nespravedlivý a diskriminační. Již na prosincovém zasedání zastupitelstva přišli s návrhem na jinou úpravu odměňování ve výborech a komisích, který měl řešit nerovné nastavení odměn pro členy nebo předsedy zastupitele a nezastupitele, tehdy bohužel těsně schválen nebyl. Prošlo ale schválení koaličního návrhu na změny v odměňování členů výborů a komisí, které z již tak schodkového rozpočtu ubralo dalších více než 400 000 Kč a navíc nahrává kumulaci funkcí. Piráti nyní znovu předkládají nový návrh na aktualizaci stávajícího systému. Úprava má zajistit nediskriminační a systémově jasné odměňování všech členů výborů zastupitelstva a komisí rady s účinností od 1. 4. 2021.

„Na nespravedlivé odměňování ve výborech a komisích jsme upozornili již v minulosti, kritizujeme především nelogické sčítání odměn při výkonu více funkcí, které nahrává tzv. „sběratelům odměn“ a rozdíl v odměňování pro členy s a bez zastupitelského mandátu. Na prosincovém zasedání si navíc koalice odhlasovala sčítání odměn až pro tři funkce, které spíš nahrává masivnímu odměňování členům stávající koalice, než aby řešilo adekvátní a férové odměňování všech, kteří v komisích a výborech pracují bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. Naším návrhem chceme podmínky odměňování narovnat,“

říká předkladatelka návrhu a předsedkyně pirátského klubu zastupitelů Hana Brňáková.

Zastupitelský klub Piráti & Opavané přichází s návrhem konstrukce odměn neuvolněných členů zastupitelstva tak, aby zejména: * obsahoval stanovení odměn za výkon 2. a 3. funkce proto, aby funkce člena zastupitelstva nebyla zahrnuta v souhrnu odměn vícekrát. * respektoval základní ustanovení vládního nařízení a jeho platných příloh pro stanovení maximální výše odměn a zároveň respektoval výlučnou pravomoc zastupitelstva využít možnost stanovit výši dalších odměn dle principů dobré správy. * byl vytvořen prostor pro nediskriminační odměňování za výkon veřejné funkce v komisích rady a výborech zastupitelstva s ohledem na skutečnost, že členové uvedených orgánů, ať již jsou neuvolněnými zastupiteli, či odborníky bez zastupitelského mandátu, vykonávají v těchto orgánech stejnou práci a nesou stejnou odpovědnost za svá rozhodnutí a doporučení vůči orgánům města. * s ohledem na aktuální situaci související s dopady COVID 19 v oblasti ekonomiky a financí - nejen veřejných rozpočtů, zejména jejich budoucí vývoj, kdy bude zapotřebí snižovat mandatorní náklady obce, město postupovalo v souladu s principy dobré správy a odměňování v komisích rady města a výborech zastupitelstva města zbytečně nevnášelo negativní a zkreslené domněnky v utváření názoru občanů na výkon místní samosprávy a komunální politiky v našem městě.

Pirátský návrh na změnu v odměňování ale není zdaleka jediným bodem programu, který zvedne emoce na pondělním zastupitelstvu. Projednávat se bude také návrh na změnu v orgánech statutárního města Opava, způsob řešení veřejných zakázek v MDPO, záměr koupě obchodního domu Breda, nebo záměr prodeje SFC. Piráti doufají, že jej budou zájemci moct sledovat i prostřednictvím streamu, který při svém působení v koalici prosadili.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Ostrava, 27. listopadu 2023 - První desítku kandidátů do krajských voleb v Moravskoslezském kraji si o uplynulém víkendu zvolili Piráti. Pozici lídryně kandidátky obhájila stávající šéfka devítičlenného zastupitelského klubu Pirátů Zuzana Klusová. V prvním kole volby získala podporu přes 93% voličů. V boji o lídra tak porazila své dva vyzyvatele z řad krajských zastupitelů: Leonarda Vargu i Ondřeje Ručku (na fotografii vpravo).

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.