Opavský primátor zrušil březnové zasedání zastupitelstva, opozice včetně Pirátů nyní žádá o jeho svolání

10. března 2021
Opavský primátor zrušil březnové zasedání zastupitelstva, opozice včetně Pirátů nyní žádá o jeho svolání

Opava, 10. března 2021 – Zasedání opavského zastupitelstva, které mělo proběhnout první březnový den, bylo zrušeno. Zastupitelé se to dozvěděli mailem v odpoledních hodinách v neděli, den před jeho plánovaným konáním. Primátor to zdůvodnil vyhlášením nového nouzového stavu a souvisejícími krizovými a mimořádnými opatřeními. Místo konání zasedání bylo podle něj vyhodnoceno jako takové, kde nelze zajistit podmínky, které by minimalizovaly riziko případného šíření onemocnění s přihlédnutím k současné epidemiologické situaci. O dva dny dříve přitom byli zastupitelé informováni o konání zasedání a o organizačních a hygienických opatřeních, která mají být na místě přijata. Opoziční zastupitelé považují zrušení zastupitelstva za účelové a dožadují se nového termínu. Vedení města poslali žádost o svolání zastupitelstva s původním programem i s dalšími nově doplněnými body. Jedním z bodů je i Piráty předkládaný bod – návrh na změny v odměňování členů výborů a komisí.

<hr />

Ostrava a Opava. Dvě statutární města, v obou je v čele primátor za hnutí ANO, v obou se v prvním březnovém týdnu mělo konat jednání zastupitelstva. A tady už veškerá podobnost končí. Zatímco v Ostravě i navzdory zhoršené epidemiologické situaci hledali různé varianty řešení, aby se zasedání mohlo konat, v Opavě ho rovnou zrušili. Cesta ke konání ostravského zastupitelstva přitom rozhodně nebyla snadná. Vedení Ostravy v předstihu oslovilo všechny zastupitelské kluby s možnými scénáři průběhu jednání – prezenční formou s možností testování bezprostředně před začátkem zasedání, on-line formou, nebo případnou kombinací obou variant – tzv. hybridního zastupitelstva, touto cestou se nakonec Ostrava na základě diskuze se svými zastupiteli vydala. Příkladem ostravského magistrátu se inspirovaly i některé ostravské městské části, které se teď připravují na zasedání zastupitelstva v podobném módu.

„Proč tedy podobný průběh není možný i v Opavě? Nikdo nezpochybňuje závažnost epidemiologické situace ani to, že je potřeba šíření nákazy maximálně eliminovat. Epidemie je tady s námi ale už více než rok a nepříznivý vývoj v posledních měsících je všeobecně známý. Vedení Opavy tak mělo dostatek času na přípravu konání zastupitelstva například v on-line podobě, která by byla bezpečnější než fyzické zasedání. V případě prezenční formy se nabízela také řada možností - od testování zastupitelů až po zajištění většího prostoru pro konání zasedání. Jako vhodná se jeví i hybridní forma, která nedávno proběhla v Ostravě. Jak se říká – kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod,“

komentuje zrušení zastupitelstva předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Hana Brňáková.

Piráti se proto spolu s ostatními opozičními zastupiteli obrátili na vedení Hlásky s žádostí o svolání zastupitelstva v termínu do 21 dní od doručení žádosti. Neztotožňují se totiž s tvrzením primátora, který ve svém zdůvodnění k zrušení březnového zastupitelstva mimo jiné uvedl, že zasedání neobsahuje body, které by bylo nutno projednat z důvodu zajištění nezbytného chodu města v nouzovém stavu. Program zasedání přitom obsahuje řadu bodů, což by v případě čekání až na dubnový termín zastupitelstva znamenalo mnohem delší čas strávený na jednání. To není přijatelné jak z pohledu ochrany zdraví, tak i s ohledem na možný vznik časové tísně pro řádné a odpovědné projednání materiálů z 1. března spolu s novými materiály chystanými na samostatné dubnové jednání.

Na jednání zastupitelstva svolané opozičními zastupiteli Piráti opět přicházejí s návrhem konstruktivní změny v odměňování členů výborů a komisí. Pirátský návrh má aktualizovat stávající systém bez prvků diskriminace členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli a v komisích mají působit předně jako odborníci na danou oblast.

„První návrh Pirátů nebyl na prosincovém zastupitelstvu schválen pouze o jeden hlas. Následná veřejná diskuse na téma odměňování neuvolněných zastupitelů a členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, zvedla polemiku argumentů, zda je morální v době, kdy krachují podniky, OSVČ a lidé přicházejí o práci z důvodu dopadu covidové pandemie, zvedat odměny pro údajnou ‘lepší motivaci’ zastupitelů, či zda šlo jen o účelové kumulování výkonu funkcí neuvolněných radních a zastupitelů veskrze z řad vládnoucí koalice,”

dodává Hana Brňáková.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Už více než půl roku se řeší finance na platy zaměstnanců ve školách. V listopadu proběhla první celorepubliková stávka zaměstnanců, po které školy dostaly od vlády některé přísliby – zejména 130% platu pro učitele a zrušení pouze neobsazených pozic nepedagogických zaměstnanců. A ve středu 7. února konečně dostaly školy rozpočty na platy svých zaměstnanců pro rok 2024. Výsledkem byl šok a rozčarování na ředitelských pozicích, které v pátek deklarovala tisková zpráva Asociace ředitelů základních škol. Co přesně se ředitelé dozvěděli a co to pro školy bude znamenat, si ukážeme v následujícím článku.

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Ostrava, 5. listopad 2023 - Moravskoslezští Piráti si na konci listopadu zvolili nové vedení. Pozici předsedy obhájil Rostislav Řeha, místopředsedy se stali Jakub Ježíšek, Jakub Vontroba, Pavel Kořízek a Michaela Davidová. Nové předsednictvo se shodlo na prioritách, které hodlá realizovat v rámci svého dvouletého mandátu. Jedná se především o řádnou přípravu a průběh kampaně do Europarlamentu a krajských voleb 2024, aktivizaci a rozvoj členské základny a posílení brandu a mediální prezentace Pirátů v Moravskoslezském kraji.