Zrušení K-centra je hazard, jehož následky ponesou všichni Orlované

Zrušení K-centra je hazard, jehož následky ponesou všichni Orlované

Orlová, 27. sprna 2019 – O Orlové se mluví pozitivně naprosto výjimečně. Jednou z dlouhodobě pozitivních orlovských vizitek vytvářelo i orlovské K-centrum už více jak 10 let. Zastupitelům bohužel ani to nezabránilo během pár minut, včetně diskuze, tuto službu pohřbít. Vše proběhlo bez jakékoliv důvodové zprávy, názorů odborníků nebo základní orientace v tom, co vlastně takové K-centrum dělá a k čemu slouží. Nejenom závislí, ale i jejich rodiny se tak nebudou moci na nikoho obrátit a v této složité situaci zůstanou sami. To městu dlouhodobě nic nepřinese a problém se tak bude prohlubovat.


Přestože se na předposledním zastupitelstvu mělo bavit pouze o stěhování K-centra do vhodnějších prostor, nakonec se po návrhu jednoho ze zastupitelů uchýlilo k hlasování o jeho zrušení. Rozhodlo se tak po debatách, kdy se zastupitelé neshodli ani na jedné variantě pro stěhování. Zrušením K-centra ovšem problémy naopak porostou. Zařízení totiž plní celou řadu funkcí a nejedná se jen o výměnu jehel. Taky provádí testy na infekční nemoci, poskytuje poradenství nejen klientům, ale i jejich blízkým nebo nabízí zázemí, když je potřeba. Zrušením K-centra se nejenom nevymění tolik jehel jako nyní, ale zároveň se dlouhodobě systematicky řešený problém přesune nekontrolovatelně na ulici. Zvýší se náklady na léčbu nemocí, například žloutenky, stejně jako pravděpodobnost přenosu na druhou nezúčastněnou osobu.

„Vedení města bylo na posledním zastupitelstvu vyzváno k uspořádání kulatého stolu s odborníky. Bohužel tuto možnost zcela nepochopitelně odmítlo a dál si trvá na svém postoji. Na otázky občanů na zastupitelstvu vedení města nabídlo pouze písemnou odpověď. Ta ovšem nenabídla žádné relevantní odůvodnění zrušení fungující služby. Orlová se místo koncepčních rozhodnutí rozhodla jít cestou dojmů bez základní orientace v problematice. Špatná komunikace jak s laickou tak odbornou veřejností je ukázkovým příkladem, jak se to dělat nemá. Ptáme se a budeme se opakovaně ptát, proč se ruší služba občanům, která dlouhodobě pomáhá všem. Město by mělo hledat řešení a nestrkat před problémem hlavu do písku”,

říká iniciátorka petice pro zachování K-centra, Zdenka Kupcová.


Úvodní obrázek zdroj: Arek Socha [Pixabay License], z Pixabay.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články