Ostrava bude mít první státní třídu s Montessori prvky. Pokračuje tak v rozšiřování pestré nabídky vzdělávání.

28. ledna 2021
Ostrava bude mít první státní třídu s Montessori prvky. Pokračuje tak v rozšiřování pestré nabídky vzdělávání.

Ostrava, 28. ledna 2021 – První státní Montessori třída v Ostravě může fungovat již od září v Porubě. Pokud bude dostatek zájemců a třída se naplní, tento obvod se bude moci po nedávném otevření Waldorfského kampusu pochlubit dalším prvenstvím. Piráti alternativní pedagogice fandí a dlouhodobě usilují o širokou paletu cest ke kvalitnější výuce.

<hr />

„’Pomoz mi, abych to dokázal sám.’ To je heslo Marie Montessori, zakladatelky inovativní pedagogiky. Je v něm obsaženo vše podstatné. Dítě se samo z vrozené zvídavosti dostává na kloub různým věcem, nevědomky a nenásilně tím rozvíjí své dispozice a pedagog tuto jeho hravost pouze podněcuje a usměrňuje,“

vysvětluje porubský místostarosta pro vzdělávání Martin Tomášek princip Montessori pedagogiky.

Vzdělávací metoda Montessori má ve světě více než stoletou historii, u nás si ale pořád ještě opatrně razí cestu vedle tradičního pojetí vzdělávání. Jedním z klíčových pojmů Montessori pedagogiky je partnerský přístup a vzájemný respekt. Velký důraz se klade také na tvořivost. Dětem nemusíte říkat, co a jak mají dělat, protože mají své vlastní tempo a jednotlivé aktivity jsou pro ně lákavé samy o sobě. Učí se v pracovním prostředí užívajícím specifický metodický materiál či Montessori pomůcky.

V Ostravě půjde o vůbec první státní třídu s prvky Montessori a otevře ji základní škola na Ukrajinské ulici. Tzv. dvojročí bude sdružovat první a druhou třídu o ideálně šestnácti dětech. Zápis je naplánován na 8. dubna, podrobnosti se zájemci dozvědí ve škole, na úřadě nebo ve spolku rodičů Montessori Poruba, který vznik třídy inicioval a výrazně se podílí na naplnění této idey.

„Jako Piráti podporujeme alternativní pedagogiku, stejně jako inovativní pojetí klasického školství. Jednotlivé alternativní směry a klasické školství se synergicky se doplňují, naším cílem je uspokojit co nejširší poptávku ze strany rodičů a dětí. Nejen že je každé dítě jiné, ale i představy rodičů o správné vzdělávací cestě bývají různé. My tyto představy ctíme a snažíme se pro jejich naplnění vytvářet podmínky. Jsme přesvědčeni, že svoboda volby a kvalitní vzdělávání mohou jít ruku v ruce,“

dodává Martin Tomášek.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Už více než půl roku se řeší finance na platy zaměstnanců ve školách. V listopadu proběhla první celorepubliková stávka zaměstnanců, po které školy dostaly od vlády některé přísliby – zejména 130% platu pro učitele a zrušení pouze neobsazených pozic nepedagogických zaměstnanců. A ve středu 7. února konečně dostaly školy rozpočty na platy svých zaměstnanců pro rok 2024. Výsledkem byl šok a rozčarování na ředitelských pozicích, které v pátek deklarovala tisková zpráva Asociace ředitelů základních škol. Co přesně se ředitelé dozvěděli a co to pro školy bude znamenat, si ukážeme v následujícím článku.

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Ostrava, 5. listopad 2023 - Moravskoslezští Piráti si na konci listopadu zvolili nové vedení. Pozici předsedy obhájil Rostislav Řeha, místopředsedy se stali Jakub Ježíšek, Jakub Vontroba, Pavel Kořízek a Michaela Davidová. Nové předsednictvo se shodlo na prioritách, které hodlá realizovat v rámci svého dvouletého mandátu. Jedná se především o řádnou přípravu a průběh kampaně do Europarlamentu a krajských voleb 2024, aktivizaci a rozvoj členské základny a posílení brandu a mediální prezentace Pirátů v Moravskoslezském kraji.