Ostrava s cizinci nepočítá? Pirát David Witosz upozornil na chybu v přerozdělování peněz městským obvodům

Ostrava s cizinci nepočítá? Pirát David Witosz upozornil na chybu v přerozdělování peněz městským obvodům

Ostrava, 8. prosince 2021 – Zastupitelé města Ostravy dnes odsouhlasili nenápadnou, ale poměrně zásadní změnu ve statutu města Ostravy. V části týkající se přerozdělování peněz městským obvodům byl pojem „obyvatel“ nahrazen pojmem „občan“. Tato zdánlivě kosmetická úprava v praxi znamená, že se nezapočítávají cizinci s trvalým nebo dlouhodobým pobytem. Na problém už před 9 měsíci upozornil radní a zároveň místostarosta centrálního obvodu David Witosz. Všiml si totiž, že se peníze městským obvodům dělí podle počtu občanů, ačkoliv ve statutu je jasně uvedeno dle počtu obyvatel. Chyba, kterou to způsobilo při přerozdělování prostředků, činila zhruba 6 milionů korun.


„V Ostravě žije asi 11 000 cizinců s trvalým nebo dlouhodobým pobytem. Většinu tvoří pracující Slováci, Poláci nebo Vietnamci a nejvíce jich bydlí v obvodu Vítkovice, Moravské Ostravě nebo Jihu. Neměli bychom tyto lidi ignorovat ani při rozdělování peněz. Z mého pohledu není správné napravit chybu tím, že ji legalizujeme. Což se bohužel dnes i přes náš nesouhlas stalo. Těší mě, že se o problému diskutovalo a pan primátor slíbil znovu řešit vzniklou situaci hned z kraje následujícího roku,“

vysvětluje David Witosz.

Primátor Tomáš Macura upozornil na fakt, že by se musel teď na konci roku přepracovat rozpočet a to by byl pro většinu starostů městských částí problém.

„Uvědomuji si, že by to pro některé starosty mohl být problém, na druhou stranu takto účelově měnit statut je pro mě nepřijatelné. Ostrava se v tuto chvíli stává raritou široko daleko. Podle toho, co jsem zjistil, neexistuje žádné jiné statutární město, které by rozdělovalo peníze pouze podle občanů ČR. Koneckonců i stát přerozděluje prostředky měst a obcí podle počtu obyvatel. Všude se s tímto pojmem, a tedy s cizinci, počítá. Vysíláme tak signál, který se mi prostě nemůže líbit,“

dodává David Witosz.

Ten se snažil téma vyřešit na statutovém výboru, který se ovšem konal až v listopadu, kdy už byl poměrně značný tlak na dokončení rozpočtu. Většina členů výboru tak nakonec podpořila ad hoc návrh starosty Slezské Ostravy Richarda Vereše uvést do souladu současnou praxi a statut. Tedy pouze pojem obyvatel nahradit pojmem občan.

„Tento návrh nebyl ovšem nijak odargumentován ani zdůvodněn. Z mého pohledu se celá věc měla řešit úpravou rozpočtu a nikoliv statutu. Ten byl v pořádku. Teď je sice formálně vše v souladu, věcně jsme se ale rozhodli změnit statut kvůli chybě tak, že ignoruje tisíce obyvatel, kteří tady s námi žijí a odvádí daně,“

uzavírá ostravský radní.

Přes poměrně dlouhou a bouřlivou diskuzi nakonec návrh zastupitelé prohlasovali. Proti byli pouze 3 zastupitelé za Piráty, 8 zastupitelů se zdrželo a 8 nehlasovalo.


Úvodní obrázek zdroj: Petr Vrabec [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články