Ostrava upravila podmínky finanční podpory sportu, dotace budou spravedlivější a podávání žádostí jednodušší

Ostrava upravila podmínky finanční podpory sportu, dotace budou spravedlivější a podávání žádostí jednodušší

Ostrava, 15. června 2021 – Zjednodušení dotačních titulů, na které dosáhne více žadatelů, snížení administrativy a rychlejší čerpání. To jsou hlavní benefity nově nastaveného systému pro poskytování sportovních dotací v Ostravě. Náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová, která má již třetí rok resort sportu na starosti, o úpravy v podmínkách pro poskytování dotací usiluje dlouhodobě. Město tímto návrhem zároveň reaguje na podněty klubů a sportovní veřejnosti s cílem zjednodušit celý systém finanční podpory. Změny dotačních titulů i podávání žádostí a nový koncept struktury dotací projednalo s komisí pro sport rady města i se sportovními kluby na veřejném semináři.


V minulosti si kluby podávaly více žádostí v různých programech a oblastech, aby dostatečně zajistily své financování, pro město i kluby bylo náročné sledovat řádné čerpání dotací s ohledem na více uzavřených dotačních smluv, rozdílnost cílových skupin či harmonogram realizace projektu. Nyní si jeden klub podá prakticky jen jednu žádost o dotaci, s městem uzavře jednu smlouvu a finance bude čerpat v rámci jednoho rozpočtu projektu. Výrazně se tak sníží administrace na straně sportovních subjektů související s podáváním žádostí a následným čerpáním.

„Žadatelé o dotaci nyní mají možnost podávat své žádosti o dotaci prostřednictvím elektronického formuláře, který značně zjednodušuje proces podávání žádostí, včetně zrušení povinnosti fyzického dokládání povinných příloh. Mohou také využít elektronický podpis,“

vysvětluje náměstkyně pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Cílem je také lépe nastavit podmínky získání dotace, které budou reflektovat zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit, velikost klubu, počet družstev a jeho základny soutěžících členů, účast ve vyšších sportovních soutěžích, zapojení handicapovaných sportovců do činnosti či podporu kvalifikovaných trenérů. Pro nastavení výše dotace bude použit výpočet na základě kapitační platby na sportující osobu či licencovaného trenéra.

„Mnoha sportovním klubům se daří úspěšně realizovat svou činnost, připravovat zajímavé sportovní soutěže a turnaje i s kvalitní zahraniční účastí, což se pak odráží i na dlouhodobě se zvyšující podpoře města konkrétním subjektům a jejich projektům. Jako příklad uvedu SBŠ Ostrava, klub extraligových basketbalistech, který se dále věnuje dětem a mládeži, jehož podpora během dvou let vzrostla o 44 procent. Jsem ráda za zpětnou vazbu klubů na projednání našich programů, mnohé podněty byly zapracovány do návrhu,“

dodává Andrea Hoffmannová.

Připravuje se také nový dotační program na podporu sportovní infrastruktury pro rok 2022, jehož vyhlášení město plánuje na září tohoto roku.

Konkrétní programy na podporu sportu z rozpočtu města Ostravy budou schvalovat ostravští zastupitelé na svém zasedání 23. června.


Úvodní obrázek zdroj: Petr „Zewlak“ Vrabec [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články