Ostrava inspirativní: Rozvoj kariérových poradců ve školách je příkladem pro ostatní města

Ostrava inspirativní: Rozvoj kariérových poradců ve školách je příkladem pro ostatní města

Ostrava, 22.září 2021 – „Čím budu, až vyrostu?“ To je otázka, kterou si pokládá řada školáků. Na ostravských školách jim již třetím rokem pomáhají najít odpověď kariérní poradci. Projekt Kariérové poradenství, který iniciovala náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová v Ostravě, teď inspiruje i ostatní města. Sdílení zkušeností s kariérovým poradenstvím a vzájemná inspirace byly také předmětem odborné konference „Volba kariéry v Ostravě“.


Více než čtyři desítky hostů se v diskusi věnovaly tomu, proč rozvíjet kariérové poradenství již na základní škole, jak vypadá práce kariérového poradce a jak vnímají tuto spolupráci firmy a zaměstnavatelé. Unikátní iniciativu představily ostravská náměstkyně primátora Andrea Hoffmanová a vedoucí odboru školství a sportu Sylva Sládečková. Sdílely své zkušenosti, jak vytvořit na školách vhodné prostředí pro činnost kariérových poradců z řad pedagogů školy a jak přiblížit trh práce nejen pro žáky, ale také pro samotné pedagogy, třeba pomocí exkurzí u místních zaměstnavatelů.

Myšlenka vytvoření pozic kariérových poradců na základních školách se zrodila v hlavě náměstkyně krátce po nástupu do funkce v roce 2018 a díky skvělému týmu na odboru školství se podařilo ji zrealizovat a uvést do praxe.

„Díky kariérním poradcům se nám daří posilovat důvěru ve vztahu s žákem i jeho rodičem, dobře známe zázemí i osobnost žáka a můžeme s ním pracovat kontinuálně napříč ročníky. Každoroční příspěvek na financování pozic je hrazen z městského rozpočtu a dlouhodobá udržitelnost projektu KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ OSTRAVA je zajištěna i jinými zdroji. Významnou roli hraje Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který na realizaci projektu od začátku spolupracuje jako odborný garant a rozvíjí ho dle potřeb zapojených pedagogů.“

shrnula poznatky ze zavádění projektu pirátská náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

O konkrétní zkušenosti z ostravských základních škol se na konferenci podělili i samotní kariérní poradci. Přiblížili například svou zkušenost s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo spolupráci s neziskovými organizacemi na území města. Zmínili také to, jak forma online konzultací v minulém školním roce vytvořila zcela nový prostor pro témata spojená s volbou profese nejen u žáků, ale také u jejich rodičů. Díky projektu se jim daří zahrnout aktivity spojené se sebepoznáním, sebeprezentací, seznamováním se s profesemi a plánováním či rozhodováním také do výuky a náplně nejrůznějších projektových dnů. Důležitá je podle nich podpora vedení i kolegů.

Spolupráce s 33 školami v Ostravě se za dobu realizace projektu dotkla již více než 2000 žáků formou individuálních konzultací jejich profesní volby a více než 4000 žáků formou skupinových tematických aktivit během výuky. Především díky zapojení MS Paktu jsou vytvořeny kapacity a know-how, které umožňují tato čísla v budoucnu významně navyšovat.


Úvodní obrázek zdroj: Jaroslav Kocián [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články