Ostrava, 12. ledna 2021 – Z Ostravy do Katovic za půl hodiny? Ne, to není sci-fi, ale možná realita budoucnosti. Polsko právě zahájilo tendr na dokumentaci nového úseku vysokorychlostní železniční tratě (VRT) mezi Katovicemi a Ostravou. Moravskoslezská metropole by tak mohla být první vlaštovkou VRT na české půdě a umožnit zahájení realizace vysokorychlostního spojení dál do Prahy, Bratislavy, Budapešti a Vídně. Piráti výstavbu vysokorychlostní infrastruktury v Česku dlouhodobě podporují jako budoucnost veřejné dopravy. Ve Sněmovně se této problematice intenzivně věnuje pirátský poslanec Ondřej Polanský, velkým podporovatelem výstavby rychlého spojení mezi polskou a českou sítí je také ostravský radní David Witosz. Ten se již v březnu minulého roku osobně zúčastnil připomínkování města Katovice k plánům trasování nového železničního spojení.

<hr />

Polská společnost Centralny port komunikacyjny (CPK) minulý týden zveřejnila informaci o tom, že zahajuje výběrové řízení na předběžnou dokumentaci stavby nového úseku VRT spojující Katovice a Ostravu. O konkrétním trasování vysokorychlostní železnice v úseku Katovice - Česká republika se začalo mluvit přibližně před rokem. Vstupních konzultací a jednání v Polsku se zúčastnil také ostravský radní David Witosz, který je pirátským garantem dopravy. Jako bývalý geodet si je vědom velkého potenciálu železnice a vysokorychlostní trati.

„Když jsem se loni těsně před lockdownem v Katovicích sešel s prezidentem města Marcinem Krupou a jeho týmem nad prvními vizemi budoucího trasování nového úseku, ani ve snu by mě nenapadlo, že již za necelý rok bude na stole zakázka na studii spojení Katovice-Ostrava. Stanovisko města Katovice, aby trasa vedla jejich centrem, nikoli předměstím, které jsme podpořili, nyní přešlo do další fáze posuzování. Pokud vše dobře dopadne, může být Ostrava paradoxně díky polské straně prvním městem v Česku napojeným na vysokorychlostní trať. Rychlé spojení s Katovicemi jako naším partnerským městem by bylo víc než symbolické,“

uvedl ostravský radní David Witosz.

Vytvoření rychlého spojení mezi oběma zeměmi není jediným cílem ambiciózního projektu „Stavba železniční trati v úseku Katovice - státní hranice - Ostrava“. Součástí záměru je začlenění Jastrzębie-Zdrój, momentálně největšího města v Polsku bez železničního připojení, k železniční síti. Zhotovitel musí zohlednit studie a projekční práce provedené PKP PLK (polská obdoba naší Správy železnic), jakož i přeshraniční aspekt projektu ve spolupráci s českou SŽ, která plánuje komplexní modernizaci stávající železniční trati Ostrava-Bohumín a výstavbu krátkého úseku spojujícího jej s polskou částí investice.

Účelem soutěže je připravit dokumentaci s doporučenou trasu trati. Po rozhodnutí CPK bude vybraná varianta sloužit jako výchozí materiál investora pro další analytické práce v investičním procesu.

I tento relativně malý úsek může znamenat pro budoucnost VRT velký krok.

„Právě teď jsme u jednoho z nejdůležitějších strategických rozhodnutí pro nás a příští generace. Úsek Katovice-Ostrava je pomyslným středem vysokorychlostní trati Warszawa-Wiena a právě naše poloha vylepšená rychlou dostupností dvou hlavních měst, společně s městy jako Katovice nebo Brno bude pro rozvoj našeho města a regionu klíčová,”

dodal David Witosz.