Ostrava podporuje nadané vysokoškoláky, nově uděluje titul a cenu talent roku

Ostrava podporuje nadané vysokoškoláky, nově uděluje titul a cenu talent roku

Ostrava, 25. září 2021 – Motivovat studenty vysokých škol a podpořit je ve studiu. To je hlavní cíl nového programu, díky kterému mohou získat studenti titul „Talent roku“ a cenu až 100 tisíc korun. Pravidla pro ocenění studentů za jejich studijní, vědeckou a společenskou prospěšnost schválili minulý týden ostravští zastupitelé, celkově na program město vyčlenilo jeden milion korun.


„Pokračovat v podpoře studentů považuji i nadále za velmi důležité. Je zapotřebí vytvářet podmínky pro jejich studium a další profesní uplatnění, stejně jako umět ocenit studijní úspěchy a vědecké výsledky nadaných jednotlivců. V uplynulých letech podpořilo město mnoho talentovaných mladých lidí. Někteří z nich jsou uznávanými odborníky ve svých oborech, ať už v oblasti vědy či kultury,“

uvedla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

O titul Talent roku se mohou ucházet studenti vysokých škol nebo univerzit, studující v České republice nebo v zahraničí. Hodnotí se jejich studijní a vědecké úspěchy v technických, přírodovědných, společenskovědních, humanitních studiích a uměleckých programech. Statutární město Ostrava udělí ocenění ve dvou kategoriích, v první kategorii budou vybírat ze studentů bakalářského a magisterského studia, v další kategorii půjde o doktorské studium. Student musí mít v době podání návrhu místo trvalého pobytu na území města Ostravy.

Podané návrhy posoudí dle stanovených kritérií komise pro vzdělávání, vědu a výzkum a náměstkyně primátora pro školství a sport. Hodnoceny budou například studijní výsledky, publikační činnost, vědecké úspěchy, práce ve vědeckých týmech, ale také společensky prospěšná činnost neziskového charakteru. O udělení titulu a ceny následně rozhodnou zastupitelé.

Návrhy lze nyní podat do konce října 2021, podrobnější popis programu a přihlašovací formulář najdete ZDE.

Zdroj: talentOVA!!!


Úvodní obrázek zdroj: Archiv magistrátu města Ostravy


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články