Porubská škola spustila pilotní testování metodou PCR, i díky podpoře města Ostravy!

Porubská škola spustila pilotní testování metodou PCR, i díky podpoře města Ostravy!

Ostrava, 11. května 2021 – Pondělní návrat dětí do škol provází i masivnější testování. Z dosavadní zkušenosti je zřejmé, že antigenní testy nejsou příliš průkazné a školy volají po PCR testech, které jsou mnohem citlivější, umožňují méně časté testování dětí a zároveň zajistí bezpečné prostředí pro děti. ZŠ J. Šoupala z Poruby proto ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy tento týden zahájila pilotní testování PCR metodou.


„Pilotní projekt testování jsme začali připravovat už v minulém týdnu, protože PCR testy jsou spolehlivější a mají větší průkaznost. Shodou okolností ve stejnou dobu přehodnotilo jejich používaní také ministerstvo školství, proto se podaří výrazně snížit zatížení rozpočtu města. Základní škola J. Šoupala bude PCR testy používat do konce školního roku. Své zkušenosti předá i dalším školám, které by k tomuto typu testování chtěly přejít. Určitě je to možné – buď na PCR testy dosáhnou sami, přispěje jim zřizovatel nebo se může změnit přístup ministerstva,“

uvedla náměstkyně primátora pro školství Andrea Hoffmannová.

Za první dva dny škola použila PCR testy u 157 žáků a devíti pedagogů, ze kterých nevyšel nikdo pozitivní. Pokud by některý z provedených testů byl pozitivní, následoval by standardní proces vedený Krajskou hygienickou stanicí Ostrava, tedy karanténa pro žáky dané třídy, trasování a další, již nastavené postupy.

„Žáci se původně měli PCR metodou testovat jednou týdně, podle dnešní úpravy podmínek ze strany MŠMT bude stačit testování jednou za 14 dní. Jsme rádi, že náš tlak na vládu měl smysl, Piráti PCR metodu jako ideální způsob testování dětí ve školách prosazují dlouhodobě,“

dodala Andrea Hoffmannová.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci pilotního projektu přispěje na každý PCR test 200 korun, město přidá 100 korun, čímž se pokryjí kompletní náklady na pořízení testu. Vždy večer po testování dostanou zákonní zástupci žáků SMS zprávu o výsledcích testu, škola obdrží informaci jen v případě pozitivního testu některého dítěte. Zdravotní ústav zašle na mailové adresy rodičů oficiální výsledky rozboru vzorků, takže je budou moci použít všude tam, kde se testy vyžadují. Při testech ze slin se ale nedají certifikáty následně využít pro případné cestování.


Úvodní obrázek zdroj: Petr Vrabec [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články