Ostrava uvolní 1,75 milionu na doučování dětí, které nejvíce postihl výpadek prezenčního vzdělávání

Ostrava uvolní 1,75 milionu na doučování dětí, které nejvíce postihl výpadek prezenčního vzdělávání

Ostrava, 14. května 2021 – Město Ostrava podpoří vzdělávací aktivity, které mají zmírnit negativní důsledky dlouhého období distanční výuky. Velké rozdíly mezi žáky byly znát již před vypuknutím pandemie, přechod do domácího vzdělávání je jen prohloubil. Cílem projektu je zvýšit zájem žáků o vzdělávání, obnovit jejich studijní návyky a snížit rozdíly vyvolané různými možnostmi a přístupy k on-line výuce. Na doučování žáků a pořádání příměstských táborů s propojením formálního a neformální vzdělávání uvolní celkem 1 752 500 korun.

<hr />

Doučování češtiny, matematiky a cizího jazyka by se na základě dotazníkového šetření mohlo týkat více než 900 žáků. Tyto děti často trpí sociální izolací, narušením pracovních a studijních návyků a ztrátou motivace ke vzdělávání. Prohlubování nerovností ve vzdělávání je po návratu dětí do škol markantní.

„Nerovnosti ve vzdělání se s délkou trvání distanční výuky zvětšují. Ať je situace dána socioekonomickým statusem rodiny, technickou vybaveností domácností hardwarem nebo internetovým připojením, mírou podpory vzdělávání ze strany rodiny nebo technickými dovednostmi žáků a mírou jejich samostatnosti, může vést dlouhodobému zaostávání. Skutečné potřeby škol a žáků jsme proto prověřili dotazníkovým šetřením a rozhodli jsme se pomoci s řešením situace, protože je zájmem nejen všech dětí, a jejich rodin, ale i města a společnosti, aby se vzniklé rozdíly ve vzdělání co nejdříve a v maximální možné míře minimalizovaly,“

říká náměstkyně primátora pro školství Andrea Hoffmannová.

Město chce do vzdělávacích aktivit zapojit ostravské základní školy, nestátní neziskové organizace a střediska volného času, jejichž zřizovatelem je město Ostrava. Projekt má kompenzovat negativní vlivy dlouhodobé distanční výuky. Zapojí se do něj také nestátní neziskové organizace, které se doučování žáků dlouhodobě věnují. Zajistit by mohly s využitím svých zkušených terénních pracovníků pomoc zhruba 140 dětem, které to nejvíce potřebují. V období od června do října by mohli odučit až dva tisíce hodin. Předpokládané náklady na tuto část projektu jsou 550 tisíc korun.

Zájem organizovat individuální i skupinové doučování pro své žáky projevilo 23 z 55 ostravských základních škol, a to od června až do října. Každá v rozsahu 30 hodin měsíčně, což u všech škol dohromady představuje 3 450 doučovacích hodin. Odhadované náklady jsou v tomto případě 862 500 korun. Deset základních škol projevilo zájem o pořádání vzdělávacích příměstských táborů s propojením formálního a neformálního vzdělávání. Pětidenní tábory se 40 doučovacími hodinami by mohlo o prázdninách v červenci a srpnu bezplatně absolvovat 150 dětí, kterým bude poskytnuto také stravování a pitný režim. Školy mohou pro tzv. projektové dny v rámci táborů zdarma využít vzdělávací aktivity Dolní oblasti Vítkovice, ostravské zoo nebo Planetária Ostrava.

Letní kempy pro děti chtějí pořádat i čtyři střediska volného času a domy dětí, jejichž zřizovatelem je město Ostrava. Podporu na ně žádají od ministerstva školství. V případě, že uspějí, město jim přispěje na úhradu dalších nákladů tak, aby mohly děti absolvovat letní vzdělávací kempy bezplatně. Každá organizace uspořádá o prázdninách čtyři pětidenní kempy, organizované formou příměstského tábora. Zúčastnit by se jich mohlo minimálně 240 dětí, náklady města se odhadují ve výši 90 až 210 tisíc korun.

Do dotazníkového šetření města, jehož účelem bylo zmapovat potřeby doučování žáků ostravských základních škol vzniklé v důsledku distanční výuky, se zapojilo 35 základních škol zřizovaných ostravskými obvody. Šetření prověřovalo odůvodněnost případné neúčasti žáků v systému distanční výuky, tematické oblasti s prioritní potřebou doučování a ochotu zapojit se do nástavbových aktivit ze strany základních škol. Z celkového počtu 12 991 žáků vyhodnotily školy celkem 927 dětí jako ty, kteří se neúčastní systému distanční výuky či jej z jakéhokoli důvodu nezvládají a budou potřebovat nějakou formu pomoci. Za prioritní předměty pro potřebu doučování školy označily matematiku, český a cizí jazyk.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Už více než půl roku se řeší finance na platy zaměstnanců ve školách. V listopadu proběhla první celorepubliková stávka zaměstnanců, po které školy dostaly od vlády některé přísliby – zejména 130% platu pro učitele a zrušení pouze neobsazených pozic nepedagogických zaměstnanců. A ve středu 7. února konečně dostaly školy rozpočty na platy svých zaměstnanců pro rok 2024. Výsledkem byl šok a rozčarování na ředitelských pozicích, které v pátek deklarovala tisková zpráva Asociace ředitelů základních škol. Co přesně se ředitelé dozvěděli a co to pro školy bude znamenat, si ukážeme v následujícím článku.

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Ostrava, 5. listopad 2023 - Moravskoslezští Piráti si na konci listopadu zvolili nové vedení. Pozici předsedy obhájil Rostislav Řeha, místopředsedy se stali Jakub Ježíšek, Jakub Vontroba, Pavel Kořízek a Michaela Davidová. Nové předsednictvo se shodlo na prioritách, které hodlá realizovat v rámci svého dvouletého mandátu. Jedná se především o řádnou přípravu a průběh kampaně do Europarlamentu a krajských voleb 2024, aktivizaci a rozvoj členské základny a posílení brandu a mediální prezentace Pirátů v Moravskoslezském kraji.