Ostrava, 07. října 2022 – Ostravská náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová přivezla z Prahy cenné třetí místo v kategorii “Nejlepší sportovní projekt města či kraje” za projekt marketingové podpory SPORT22!!! V nejlepší desítce napříč tuzemskem se navíc umístily hned dva sportovní projekty města. Dalším oceněným projektem jsou OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ HRY. Ceny nejlepším projektům českého sportu uděluje desetičlenná porota složená z expertů na sportovní marketing.

<hr />

„Sport podporujeme dlouhodobě a významným způsobem, financemi počínaje a kreativní podporou konče. Z umístění našich projektů mám velkou radost, jsou za nimi stovky hodin odvedené práce všech, kteří se podíleli na jejich přípravě. Za ten obrovský kus práce každému jednotlivci děkuji. I velmi pozitivní zpětné vazby účastníků našich aktivit jsou pro nás významným a povoleným ‚dopingem‘ v další práci,“

uvedla Andrea krátce po převzetí ceny.

První z projektů SPORT22!!! můžeme charakterizovat jako „nádech pro ostravský sport“ - příběh města, které neustále komunikuje se sportovními kluby, naslouchá jejich potřebám, podnětům k dalšímu rozvoji sportu a tělovýchovy v Ostravě. Zároveň město nesmí zapomínat na vlastní cíle a potřeby – municipality nejsou jediným zdrojem financování sportovních klubů. Projekt marketingové podpory sportu zohledňuje potenciál sportovních klubů, personální kapacity působící v těchto klubech i potřebu všech ekonomických sfér. Na zahajovací ročník by město rádo navázalo, samotný projekt je složen hned z několika aktivit. Zásadním pilířem projektu je Marketingová konference SPORT22!!!, na ní navazují marketingové workshopy, dotační program na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu a anketa Sportovec roku.

V rámci shortlistu, tj. seznamu deseti nejlepších sportovních projektů města či kraje, uspěl také projekt Ostravských sportovních her. Tento projekt vychází ze zdánlivě banálního příběhu, avšak s překvapujícím dopadem „vytvořme to, co bude dostupné pro všechny děti na základních školách v Ostravě – prostor pro všechny si vyzkoušet sport a jeho disciplíny, motivovat, probudit zájem o sportování, vyniknout, překonat se.“ Proto byly vybrány jednoduché a dostupné sportovní disciplíny, které si mohlo vyzkoušet maximální množství dětí (atletika, gymnastika, dribling, švihadlo, šplh či běh), a to na základě sportovních výzev doplněných metodickým videem. Bylo nastaveno jednoznačné poselství „když to zvládnu já, můžeš to zvládnout i ty,“ zapojeny ostravské sportovní kluby, u kterých se natáčela videa a podíleli se i ambasadoři. Ti nejlepší se pak potkali na Velkém sportovním dni, který byl vyvrcholením ročníku.

Všechny novinky o ostravském sportu najdete na webu Fajnovysport.cz