Ostrava, 23. července 2019 – V srpnu proběhne druhé veřejné projednání záměru společnosti SUEZ postavit v Ostravě další spalovnu nebezpečných odpadů. Období prázdnin samozřejmě nenahrává trhání rekordů v účasti občanů na akcích tohoto typu. Piráti se proto rozhodli opět zahájit informační kampaň a Ostravany uprostřed prázdnin vytrhnout z letargie.

<hr />

„Dokumentace se vrátila zpět až netradičně rychle. Behěm prázdnin jsou přirozeně lidé často mimo Ostravu, a nesledují tak příliš bedlivě média a už vůbec ne úřední desky. Neradi bychom, aby měl tento faktor významný vliv na průběh projednávání,”

komentuje Jan Nezhyba, pirátský garant pro životní prostředí.

V přepracované dokumentaci společnost SUEZ zohlednila námitky vůči kapacitě spalovny, původně plánovaných 25 tisíc tun odpadů ročně teď snížila o pětinu na 20 tisíctun.

„Snížení kapacity o 5 000 tun je sice chvályhodné, zásadní argumenty proti dalšímu zdroji znečištění ale stále platí. Ostrava má už dnes největší spalovnu nebezpečných odpadů v Česku. Vzhledem k útlumu těžkého průmyslu a trendu snižování množství odpadu zdvojnásobit kapacitu spalovny nepotřebujeme,”

stojí si za svým odmítavým stanoviskem pirátský místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Rostislav Řeha.

Postoj Pirátů nezměnila ani navržená kompenzační opatření v podobě výměny 20 kotlů na tuhá paliva.

„Stejně tak jako SUEZ trvá na svém podnikatelském záměru, my trváme na tom, že v ostravském lese komínů už prostě na další není místo. Naším cílem je postupně se zdrojů znečištění zbavovat a ne stavět další,”

dodává Nezhyba.

Přestože SUEZ po dohodě s krajem slibuje, že spalovna bude zpracovávat pouze nebezpečné odpady původem z Moravskoslezského kraje, Piráti považují takové proklamace za právně nevymahatelné a liché. Špatná je podle nich i odpadová koncepce, kterou si za cca 800 000 Kč nechal zpracovat Moravskoslezský kraj.

„Odpadové hospodářství je v Evropské unii velké téma. Tlak na snižování produkce odpadů, třídění a opakované využití bude narůstat, ať se to obcím a kraji líbí nebo ne. Kraj by měl ve své koncepci především navrhnout řešení, jak jednotlivé obce spojit tak, abychom mohli pro kraj najít ta nejlepší a nejekologičtější řešení. Stávající koncepce pouze konstatuje, kolik vyprodukujeme odpadu a že ho můžeme spálit ve spalovně, kterou postavíme třeba tady a tady. Že si černého Petra vytáhla opět Ostrava a Karvinsko, kde mají být podle krajské koncepce umístěny tři až čtyři spalovny, mě nepřekvapilo.Vzhledem ke stavu životního prostředí v těchto regionech to ale stále považuji za velmi krátkozraké a nezodpovědné,”

dodává Zuzana Klusová, pirátská zastupitelka v Karviné a místopředsedkyně krajského fóra Pirátů.

Česká pirátská strana bude do veřejného slyšení pokračovat ve sběru podpisů pod petici a také v informační kampani, jejímž cílem bude maximální účast veřejnosti v celém schvalovacím procesu, ale hlavně na srpnovém slyšení.