Ovzduší v kraji se nelepší, opakují se úniky jedů do vody

Ovzduší v kraji se nelepší, opakují se úniky jedů do vody

Piráti komentují zprávu ministerstva ke stavu životního prostředí. To je ale se stavem spokojeno.

Pirátská zpráva o životním prostředí v MSK v roce 2016

(komentovaný výtah z dat obsažených v oficiální Zprávě o životním prostředí 2016 Ministerstva ŽP)

  • Ovzduší v kraji se nelepší, dýcháme stále vzduch překračující zákonem stanovené limity. Kromě evergreenu v podobě polétavého prachu se objevují v hlášení IRZje problémem také i látky jako je rtuť. 7 provozoven v MSK vypustilo do ovzduší celkem 407 kg rtuti a jejích sloučenin. Celkem 7 znečišťovatelů vypustilo v MSK bezmála 800 tun polétavého prachu PM10. To je přes půl kila na 1 obyvatele MSK!

  • Problémem je také znečištění vod, u některých toků dosahuje až 4. stupně, tedy silného znečištění. Dva průmyslové závody vypustily do vody téměř 2 tuny kyanidu!

  • Uspokojivá není ani produkce průmyslových odpadů. 18 provozovatelů vyprodukovalo odpad obsahující celkem 3,7 tuny arsenu. Téměř polovinu nebezpečného odpadu dokonce následně recyklovalo. Nebezpečné látky se tak vracejí zpátky do prostředí například podivnými rekultivacemi, namísto toho aby byly likvidovány. Likvidace je totiž pro podniky nákladnější.

Ministerstvo životního prostředí přesto situaci hodnotí pozitivně, můžeme prý údajně být rádi, že se stav v době prosperujícího průmyslu ještě nezhoršil. Piráti v Moravskoslezském kraji si to ale rozhodně nemyslí. Situaci považujeme i nadále za kritickou.

PROČ?

  • Rizika související například s jemným prachem se na úmrtnosti v Česku podílí až 13 procenty, znečištění ovzduší má na svědomí 7 x životů než dopravní nehody na evropských silnicích. Je třeba si uvědomit, že znečištěné životní prostředí zabíjí a stojí nás stamiliony v podobě nákladů na zdravotní péči.

  • MSK zůstává stále jednou z nejznečištěnějších oblastí nejen v měřítku republikovém, ale i evropském. Znečištěné ovzduší se dlouhodobě podepisuje na zdraví obyvatel, bohužel největší dopady má u dětí, které trpí opakujícími se onemocněními dýchacích cest.

  • Alarmující je množství kyanidu, rtuti a arsenu unikající do vodních toků, které odhaluje fatální dopady metalurgického a energetického průmyslu na životní prostředí v kraji.

Jedinou pozitivní zprávou je, že produkce směsných komunálních odpadů díky občanům nadále klesá. To je zajisté skvělá zpráva, upozorňuje ovšem na fakt, že to jde i bez údajně tolik potřebné spalovny odpadů, která se tady živě plánovala od roku 2009. Piráti už tehdy upozorňovali, že by obří spalovna nedaleko Karviné jen přinesla další zátěž už tak postiženému regionu. Tehdejší ministr Novák (ČSSD) i karvinský primátor Hanzel (ČSSD) argumentovali zvyšující se produkcí odpadu a výstavbu spalovny prosazovali. Od té doby se ovšem produkce komunálního odpadu snížila o téměř 12% díky stále odpovědnějšímu přístupu obyvatel.

„Podle Pirátů by bylo namístě takovéto zprávy pro politiky i občany interpretovat i v souvislostech, které jinak neznalému čtenáři „úspěšně" unikají, abychom nenabývali mylného dojmu, že vše je v naprostém pořádku. Naopak náš kraj čeká obří strastiplná a dlouhá cesta ke zlepšení všech složek životního prostředí, které byly průmyslovou a lidskou činností doposud zdárně devastovány. Účelem tohoto hodnocení není lidi vyděsit, ale probudit v nich patřičný zájem o svůj život a prostředí, v němž žijeme a společně všichni sdílíme." shrnuje pirátský Garant programového bodu životní prostředí Jan Nezhyba.

Zde najdete úplnou verzi Stínové pirátské zprávy a také podrobné tabulky TOP znečišťovatelů a vybraných skupin látek v MSK dle hlášení v IRZ za rok 2016.

<hr />
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Ostrava, 27. listopadu 2023 - První desítku kandidátů do krajských voleb v Moravskoslezském kraji si o uplynulém víkendu zvolili Piráti. Pozici lídryně kandidátky obhájila stávající šéfka devítičlenného zastupitelského klubu Pirátů Zuzana Klusová. V prvním kole volby získala podporu přes 93% voličů. V boji o lídra tak porazila své dva vyzyvatele z řad krajských zastupitelů: Leonarda Vargu i Ondřeje Ručku (na fotografii vpravo).

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.