Pandemie prohlubuje propast mezi žáky: Piráti žádají vládu o přepracování Zprávy o rovném přístupu ke vzdělání

Pandemie prohlubuje propast mezi žáky: Piráti žádají vládu o přepracování Zprávy o rovném přístupu ke vzdělání

Ostrava, 6. ledna 2021 – Rovným přístupem romských dětí ke vzdělávání se v těchto dnech zabývá vláda v souvislosti s její zprávou směřovanou Radě Evropy. Česká republika se již třináctým rokem neúspěšně snaží vyhovět rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který uvádí, že romské děti nemají stejnou startovní čáru a podmínky ve vzdělávání. Kromě tohoto přetrvávajícího problému ale vládní zpráva vůbec nereflektuje dopady pandemie covid-19, která významné rozdíly ve vzdělávání ještě více prohloubila. Jde především o nedostatečné zázemí pro distanční výuku. Dětem chybí nejen technika a přístup k internetu, ale také podpora rodičů. Piráti proto v otevřeném dopise adresovaném premiéru Andreji Babišovi žádají vládu o přepracování dokumentu.

<hr />

Zpráva o plnění opatření Akčního plánu přiznává pokračující segregaci romských žáků především kvůli špatnému systému začleňování žáků do vzdělávacího procesu, na který poukázal i Evropský soud pro lidská práva. Stále se tak nedaří naplňovat jeho rozsudek a zajistit férový přístup ke vzdělání pro všechny. Dalším důvodem, proč Piráti vyzývají vládu k přepracování dokumentu, je, že vůbec nebere v potaz pandemii a vládní opatření, která vzdělávání zcela zásadně ovlivnila.

„Vzdělání je pro děti z komplikovaných sociálních a rodinných poměrů často jedinou nadějí na dobré pracovní uplatnění a důstojný život. Ztráta potřebného zázemí, k níž při distanční výuce dochází, přitom právě tyto děti ohrožuje dvojnásob. Víme už, že pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání nestačí vybavit děti technikou a umožnit jim přístup k internetu, třebaže jde o podmínky zcela základní. Oporu v rodině, která některým dětem zcela schází, se v naší městské části snažíme nahradit dobrovolníky, kteří působí přímo v domácím prostředí dítěte, pomáhají mu komunikovat se školou, organizovat jeho účast v distanční výuce nebo dbají na plnění zadaných úkolů. V Porubě aktuálně využíváme především pomoci romských asistentů, ale po skončení zkouškového období chceme do domácí přípravy dětí zapojit opět studenty Ostravské univerzity,“

popisuje vlastní recept na nerovné poměry v českém vzdělávání pirátský místostarosta pro školství v Ostravě-Porubě Martin Tomášek.

„Předložená zpráva zcela opomíjí podmínky vzdělávání v roce 2020, kdy lze předpokládat významné znevýhodnění ve vzdělávání žáků, kteří neměli přístup na internet v průběhu distančního vzdělávání, jejichž rodiče neměli dostatečné vzdělání k tomu, aby je v učení podporovali či dětí z početných rodin. Není systémově zajištěn rovný přístup k distančnímu vzdělávání. I když spousta škol i zřizovatelů se s novým problémem vyrovnala nadstandardně, v ČR se tak dále a ještě výrazněji zvyšují rozdíly mezi dosaženou úrovní ve vzdělávání mezi kraji i mezi jednotlivými školami,“

komentuje zprávu metodička inkluzivního vzdělávání Pirátka Martina Dušková.

„Obzvláště ve strukturálně postižených lokalitách nedostatečná podpora škol, učitelů a sociálních služeb znamená pro už tak znevýhodněné romské děti problém. Odeslat zprávu, která nereaguje na zásadní zhoršení podmínek v realitě a selhání českého státu v podpoře distanční výuky, znamená jenom oddalování řešení a je přímo v rozporu jak se zájmy dětí, tak se základními principy dobré správy,“

uvedl europoslanec Pirátů Mikuláš Peksa.

„A pokud vám nestačí promarněné šance, tak výpadky ze vzdělávání mají i jasně měřitelné dopady. Za každého žáka, který nedokončí základní školu, přichází stát podle výpočtu Agentury pro sociální začleňování o 15 milionů korun na daních,“

dodal Peksa.

Na problémy se zajištěním distanční výuky ve školách, především z důvodů špatného technického vybavení škol a některých domácností, upozorňují Piráti již několik měsíců. Od října do listopadu 2020 proto organizovali veřejnou sbírku počítačů, tabletů a veškerého příslušenství v jednotlivých krajských pirátských centrech. Na distribuci vybavení, která proběhla za přísných hygienických podmínek, se podílely také organizace, které se distanční výuce věnují.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Ostrava, 27. listopadu 2023 - První desítku kandidátů do krajských voleb v Moravskoslezském kraji si o uplynulém víkendu zvolili Piráti. Pozici lídryně kandidátky obhájila stávající šéfka devítičlenného zastupitelského klubu Pirátů Zuzana Klusová. V prvním kole volby získala podporu přes 93% voličů. V boji o lídra tak porazila své dva vyzyvatele z řad krajských zastupitelů: Leonarda Vargu i Ondřeje Ručku (na fotografii vpravo).

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.