Ostrava, 8. října 2019 – Záměr společnosti SUEZ na rozšíření spalovny nebezpečných odpadů již nějakou dobu hýbe veřejným míněním obyvatel Ostravy. Piráti se proti stavbě spalovny nebezpečných odpadů postavili už loni na podzim, kdy začali sbírat podpisy pod petici a představili hlavní protiargumenty. Nedávno proběhlo druhé veřejné projednání záměru, kde místostarosta centrálního obvodu pro životní prostředí Pirát Rostislav Řeha předal zástupcům ministerstva ŽP petici s více než 1200 podpisy. Ministerstvo nyní poslalo vyjádření k obdržené petici. Co v něm stojí?

<hr />

„Ministerstvo uznává, že jde o lokalitu s trvale zhoršenou kvalitou ovzduší a další zhoršení imisní situace není žádoucí. Zájem ministerstva je dle jejich vyjádření shodný se zájmy lidí podepsaných pod peticí. To, zda záměr bude či nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí, by měl posoudit proces EIA. Pokud se prokáže negativní vliv na životní prostředí a bude v rozporu s platnými právními předpisy, slíbilo ministerstvo vydat nesouhlasné závazné stanovisko,“

shrnuje závěry ministerstva Rosťa Řeha.

Jedním dechem ale dodává:

„Závěr posudku EIA zatím neznáme a nezbývá než doufat, že v něm budou zohledněny všechny argumenty oponentů a reálná fakta. Podle Pirátů by rozšíření spalovny mělo zhoršující vliv na už tak špatnou kvalitu ovzduší. Stejný postoj zaujalo i vedení našeho obvodu, které stejně jako město Ostrava vydalo k záměru nesouhlasné stanovisko.“

Celé vyjádření ministerstva ŽP k petici si můžete přečíst ZDE.

Nechcete dalšího znečišťovatele ovzduší v Ostravě? Stále ještě můžete podepsat petici „Stop spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě“ a doručit ji na adresu: Ostravské pirátské centrum (Opice), Denisova 639/2, 702 00 Ostrava.