Předseda vyšetřovací komise k OKD, pirátský poslanec Lukáš Černohorský, dnes požádal prezidenta Miloše Zemana o osobní schůzku ke kauze OKD. Černohorský si od schůzky slibuje, že by mu Zeman jako vrcholný politický představitel privatizační éry mohl pomoci odhalit některé souvislosti nebo detaily, které by přispěly k prošetření celé kauzy.

Pirátský poslanec Lukáš Černohorský v dopise adresovaném prezidentovi vysvětluje svou motivaci:

„Jedním z hlavních důvodů, proč kauza již tolik let rezonuje veřejným i mediálním prostorem je fakt, že dosud nebyla vyvozena konkrétní politická zodpovědnost za chybná rozhodnutí učiněná v souvislosti s prodejem státního podílu v těžařské společnosti. Před soudem se zodpovídají pouze tzv. nižší šarže, zatímco klíčoví hráči, kteří se na úkor OKD obohatili, zůstávají mimo vyšetřování. Naštěstí ale ne mimo pozornost veřejnosti. Věřím, že dnes je politická vůle k dořešení celé kauzy větší, než kdykoliv v minulosti a stát má konečně šanci svůj dluh občanům ve vztahu k dosažení spravedlnosti splatit. Doufám, že i díky Piráty iniciované vyšetřovací komisi.“

Vyšetřovací komise se již po několikáté sejde 19. dubna 2018. Pokud by se podařilo schůzku s prezidentem realizovat ještě do tohoto data, mohl by předseda komise Černohorský výstupy ze setkání prezentovat kolegům již u této příležitosti, případně pozvat prezidenta jako zvláštního hosta na některé z dalších zasedání vyšetřovací komise.

„Jako předseda komise k OKD čelím od počátku řadě pochybností o smyslu našeho snažení. Proto se snažím uplatňovat maximálně konstruktivní přístup a navázat spolupráci se všemi zainteresovanými lidmi napříč politickým spektrem. Rád bych občanům dokázal, že vyšetřovací komise nejsou pouze bezzubým nástrojem, jak uspokojit poptávku občanů po řešení palčivých kauz, ale že skutečně mohou mít hmatatelné výsledky,“ dodává Černohorský.

<h3>Odkazy</h3>