Opava, 28. srpna 2020 – Před dvěma lety se Piráti a Opavané dostali do vedení města Opavy. Díky slušnému volebnímu výsledku se stali součástí koalice celkem pěti stran (ANO 2011, Piráti a Opavané, Občané městských částí Opavy, KDU-ČSL a Zelená pro Opavu). Do městské rady usedli tři Piráti včetně Hany Brňákové, která se zároveň stala první náměstkyní primátora Tomáše Navrátila (ANO 2011) a gesčně se ujala oblasti školství, kultury a informatiky. Povolební jednání a koaliční smlouva dávaly velkou naději na plnění progamových priorit Pirátů a Opavanů a zlepšení života ve městě. Nyní, v polovině volebního období je všechno jinak. Kvůli opakovanému porušení koaliční smlouvy a nedodržování deklarovaných principů koaliční spolupráce, především ze strany primátora, Piráti a Opavané přistupují k výpovědi koaliční smlouvy.

<hr />

K rozporům v koalici docházelo v průběhu posledního půl roku čím dál tím častěji. Pojem „koaliční partneři” postupně ztrácel smysl a z pohledu Pirátů a Opavanů spíše než spolupráci připomínal boj s větrnými mlýny. Hlavním důvodem nespokojenosti bylo a je počínání primátora a předsedy zastupitelského klubu ANO 2011 Tomáše Navrátila, který opakovaně a dlouhodobě nerespektuje dohodnuté rozdělení gescí v rámci vedení města určených zastupitelstvem města, a osobně zasahuje do kompetencí, svěřených náměstkyni Haně Brňákové.

„Prostě nám došla trpělivost. Když jdete do politiky s tím, že chcete něco změnit k lepšímu, máte na to příslušný mandát a ten, komu by mělo jít o společnou věc, vám háže klacky pod nohy, je něco špatně. Řečeno sportovní terminologií jsme v poločase byli nuceni koaličním partnerům vystavit červenou kartu”,

vysvětluje motivy pro výpověď koaliční smlouvy náměstkyně Hana Brňáková.

Hlavní problémy a třecí plochy ve fungování koalice byly projednány na koaliční radě dne 25. 8. 2020 svolané Piráty a Opavany a vypadalo to, že došlo k jistému konsensu a uklidnění situace. Bohužel hned druhý den se vše vrátilo do původních kolejí, kdy byly opět naše návrhy a požadavky válcovány primátorem z pozice síly. Takovýto způsob koaliční spolupráce považují opavští Piráti za nepřijatelný a přistupují proto k vypovězení koaliční smlouvy.

Ve výpovědi dále deklarují, že se nebrání možnosti další koaliční spolupráce, ale na jiném férovějším základě.

Navzdory pachuti a rozčarování z poměrů na opavské radnici mají Piráti radost ze všeho, čeho se i díky nim podařilo v Opavě dosáhnout. Podpořili a prosadili řadu projektů, které vedou ke zlepšení života občanů ve městě.

„Rovněž máme rozpracované projekty, které bychom chtěli dovést do úspěšného konce. Jedná se například o dokončení nového systému dotačního řízení včetně elektronického způsobu podávání dotačních žádostí, zkvalitnění služeb občanům na Portále občana, zpracování kulturní a sportovní koncepce, realizaci zatraktivnění Parku Joy Adamsonové prostřednictvím otevřené architektonické soutěže. Chceme také dále usilovat o zkvalitnění systému vzdělávání v městem zřízených školských organizací, zlepšení podmínek pro Středisko volného času v Opavě v návaznosti na revitalizaci a rekonstrukci Slezanky”,

dodala Brňáková.

Výčet konkrétních příkladů porušení koaliční smlouvy najdete ve výpovědi koaliční smlouvy.