Ostrava, 22. října 2021 – Spolek Oživení pravidelně zveřejňuje na stránce hlasnatrouba.cz hodnocení radničních periodik. V létě se podíval na zoubek Jižním listům. Co zjistil? „Periodikum Jižní Listy přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. Informuje primárně o jiných záležitostech než je politika radnice, té je věnován menší prostor, poskytuje avíza o budoucích rozhodnutích radnice jen občas, podstatná část článků o politice radnice je anonymní, bez osobní odpovědnosti za obsah, slouží často jako nástroj pro účelovou prezentaci vedení radnice a vedení radnice je zobrazováno v rozumné míře.“ Piráti na nevyváženost obsahu upozorňují už několik let, teď se snad i díky jejich tlaku podaří Jižní listy otevřít opozici i lidem.

<hr />

„Na kontrolním výboru jsme probírali podobu a fungování Jižních listů i hodnocení spolku Oživení. Ocenili jsme zlepšení grafiky a vizuální podoby, po stránce obsahu ale zatím k velkému posunu nedošlo. Zejména za měsíc srpen, kdy se již blížily sněmovní volby, byl obsah jednoznačně proradniční. Zpravodaj prezentoval jen oficiální názor politického vedení a propagoval abnormálně často vedení radnice. Požádali jsme vedení radnice, aby si na směřování novin dalo pozor. Radniční periodikum má být informační materiál, nikoliv PR politiků. Čekáme teď na další kroky ze strany obvodu,“

vysvětluje Pavlína Polášková, šéfka zastupitelského klubu Pirátů v Ostravě–Jihu.

Spolek Oživení periodiku vytýká už od roku 2019 nedostatečnou pluralitu názorů i anonymní články bez autora. Na totéž upozorňovali Piráti v komisi pro otevřenou radnici, která byla ale posléze radou zrušena. Protože jsou radniční noviny vydávány za veřejné peníze a pod veřejnou autoritou, jejich obsah by neměl být cenzurován ve prospěch aktuálního vedení samosprávy, která má vydávání periodika na starost.

„Přesto se tak velmi často děje a radniční periodika nepřinášejí objektivní ani názorově vyvážené informace o místních záležitostech, slouží spíše jako hlásná trouba pro skrytou politickou kampaň vedení samosprávy, a není zde téměř žádný prostor pro názory opozice. Tím dochází nejen k nelegálnímu financování permanentní politické kampaně, ale také k narušování rovné politické soutěže místních politických uskupení,“

doplňuje Gabriela Macečková, zastupitelka obvodu a bývalá předsedkyně komise pro otevřenou radnici.

Vzhledem k tomu, že Jižní listy nemají podle redakce dostatečný rozsah pro uveřejnění všech článků, navrhli jsme již potřetí v tomto volebním období zveřejňovat informace z dění v obvodu na samostatném webovém portále. To by umožnilo Jižní listy více otevřít veřejnosti a vkládat i články, které se nedostanou do tištěné podoby. Třeba zprávy škol a školek, oddílů, sportovní události a aktuality ze sociálních sítí, které se časem na zdi ztratí.

„Dokonce jsme navrhli, že technické řešení zpracujeme jako Piráti zdarma. Požádali jsme vedení obvodu o reakci. A to potvrdilo, že se na novém informačním kanále již pracuje a dokončuje se struktura samostatných webových stránek Jižní listů. Na prosincovém zastupitelstvu se zeptáme, kdy by projekt mohl být dokončen. Jsme rádi, že se nám i z opozice podaří prosazovat konstruktivní návrhy. Trvá to, ale jde to,“

uzavírá Polášková.

Zdroj: hlasnatrouba.cz