Piráti oceňují rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým zrušil výsledek výběrového řízení na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta po roce 2019. S tendrem byla spojená řada otázek, které nebyly dodnes zodpovězené. Odpovědnost podle strany leží na ministru dopravy Danu Ťokovi, po kterém chtěli na dnešní schůzce Kontrolního výboru Piráti objasnit, jak bude postupovat.

„Je jasné, že se jedná o značnou komplikaci. Chtěli jsme od ministra Ťoka dnes vědět, jaký má plán B a jak se vypořádá s výtkami, které obdržel,” uvedl Pirát Lukáš Černohorský, místopředseda Kontrolního výboru. „Na dnešní schůzce Kontrolního výboru jsem vznesl otázku, zda není pro stát vhodnější, aby systém výběru mýtného provozoval stát, což Ministerstvo dopravy nakonec připustilo,” dodal Černohorský.

„Pokud se pouštíme do tendru s takovým rozsahem a dopadem na dopravu, není možné, aby kolem něho panovalo tolik nejasností,“ okomentoval zrušení výsledku tendru na mýto pirátský poslanec Ondřej Polanský, místopředseda Podvýboru pro dopravu. „Ihned po zveřejnění rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsem požádal Hospodářský výbor, aby problém tendru na nový systém projednal. Zabývat se tím ale nakonec bude Poslanecká sněmovna na příští schůzi. Piráty bude zajímat především hospodárnost celého záměru,” dodal Polanský.

Jednou z klíčových věcí, která budila negativní ohlasy jak mezi odbornou veřejností, tak zástupci měst a obcí, bylo stanovení zpoplatnění dodatečných 900 km silnic I. třídy. Proč byl právě takový rozsah zvolen, nebylo během celého procesu objasněno.

<hr />