Havířov, 26. ledna 2022 – Plány vedení města Havířova vytvořit společně s ČEZ ESCO novou teplárenskou společnost ENVEZ dál vzbuzují kontroverze. Pirát Martin Rédr se na lednovém zastupitelstvu dotazoval, zda akcionářská smlouva není v rozporu se zákonem, když zavazuje město zajistit změny v územním plánu ve prospěch společnosti ENVEZ nebo zakazuje vyvíjet aktivity směrem k jiným možnostem výroby a distribuce tepla. Zajímalo ho také, proč jsou zásadní pasáže začerněny a veřejnost se tak nemá šanci dozvědět, k čemu přesně se město zavazuje. Odpověď ale nedostal, nikdo nereagoval a primátor jednání ukončil.

<hr />

„Na dotazy z minulého zastupitelstva jsme nedostali uspokojivé odpovědi, teď nezazněly odpovědi žádné. Podstatná část smlouvy je před veřejností utajena. Jde o pokus skrýt problematické pasáže. Co vede k utajování části smlouvy? ENVEZ je investice za miliardu s dopadem na domácnosti v celém Karvinsku, občané by měli vědět, k čemu se město vlastně zavazuje a jaké to bude mít důsledky,“

komentuje Martin Rédr.

Piráti konzultovali akcionářskou smlouvu s právníky a došli k závěru, že některá ustanovení by mohla být protizákonná.

„Smlouva je problematická hned v několika ohledech. Podle našeho právního řádu není možné uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, kterou nelze vypovědět. Město se také nemůže zavázat k tomu, že pro ENVEZ zajistí potřebné změny v územním plánu. Takový závazek je neplatný pro rozpor se zákonem a současně zakládá možnou systémovou podjatost úředníků, kteří budou o změně územního plánu rozhodovat. Další smluvní závazky města jsou nejspíš neplatné z důvodu jejich neurčitosti či nemožnosti plnění. Pokud jde o práva a povinnosti smluvních stran, považuji smlouvu za velmi nevyváženou v neprospěch města,“

shrnuje argumenty Pirátů Marian Babic, právník a místopředseda krajského sdružení Pirátů v Moravskoslezském kraji.

Problematická ovšem není jen samotná smlouva, ale i záměr jako takový.

„Havířov by odpojením od centrálního zásobování teplem mohl způsobit skokové zdražení pro zbytek Karvinska. Plán na výstavbu 19 plynových kotelen za miliardu, tedy 19 dalších komínů ve městě, podle nás nedává smysl po stránce ekologie, ani financí. Komunitní energetiku s využitím bioplynu jednoznačně podporujeme, Havířov se ale ubírá špatným směrem. Ostatně to potvrdila také dopadová studie, kterou si nechal zpracovat Moravskoslezský kraj. Plyn není obnovitelný zdroj a za nějakých 20 let budeme muset řešit novou technologii, už na to ale nedostaneme štědré dotace. Kogenerační jednotky navíc mají být v majetku ČEZ. Havířov tak jen přechází ze závislosti na stávajícím dodavateli, tedy Veolii, k závislosti na ČEZ,“

vysvětluje Zuzana Klusová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí Moravskoslezského kraje a členka krajské komise pro průmysl a energetiku.

Paradoxem je, že primátor Havířova Josef Bělica i náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec jsou zároveň členy vládnoucí koalice na kraji. Jednají tak v rozporu s doporučeními vlastních poradních orgánů. Dopadovou studii zpracovanou Moravskoslezským energetickým centrem v minulém týdnu projednala Komise pro průmysl, energetiku a chytrá řešení, krajští zastupitelé ji budou schvalovat 16. března.

„Určitě se na zastupitelstvu zeptáme, proč vedení kraje zadává odborné dopadové studie, když sami jeho členové činí kroky v přímém rozporu se závěry těchto analýz. Zajímat se také budeme o novou územní energetickou koncepci a plán odpadového hospodářství. Vypadá to, že se na Karvinsku plánuje spousta záměrů v oblasti energetiky i využití odpadů a není nám vůbec jasné, zda to vše dohromady dává nějaký smysl nebo jsme svědky živelné transformace, kde si každá obec a každá firma řeší své partikulární zájmy a kraj ani stát transformaci neřídí,“

dodává Zuzana Klusová.

Havířov se stavbou menších plynových kotelen zřejmě plánuje vyhnout placení drahých emisních povolenek. Pro tyto malé zdroje platí také méně přísné normy ohledně znečištění ovzduší, celkově ale mohou vypouštět škodlivin více.

„Plyn není obnovitelný zdroj, znečišťuje životní prostředí a prohlubuje naši závislost na externích dodavatelích. Pokud se Havířov odpojí, doplatí na to podle všeho Karvinsko. Nepromyšlené odpojování od centrálního systému zásobování teplem může negativně ovlivnit celý region na mnoho let dopředu. Budoucnost vidíme v decentralizaci, komunitní energetice s důrazem na využívání bioplynu, smart grids, tepelných čerpadel a dalších moderních technologiích. Na Karvinsku je ve hře využívání metanu i odpadu. Havířov by v tuto chvíli rozhodně neměl uzavírat smlouvu s ČEZ, kterou nelze vypovědět, je zde příliš mnoho neznámých a projekt má velmi nejasné obrysy a finanční bilanci,“

dodává Pavel Kořízek, člen Komise pro průmysl, energetiku a chytrý region.