Ostrava, 17. února 2022 – Havířovem dál zmítají obavy ohledně budoucnosti vytápění. Piráti reagují na znepokojení veřejnosti a chtějí se kvůli ENVEZ obrátit na ministerstvo vnitra a Moravskoslezské energetické centrum. Primátor podle nich mlží, když tvrdí, že neplánují stavět 19 plynových kotelen s komíny ve městě. Město si už v roce 2020 zadalo zpracování studie u Vysoké školy báňské za 100 tisíc korun. Ta jasně hovoří o plynových kotelnách. Totéž zaznělo ze strany vedení města také na podzmním semináři pro zastupitele.

<hr />

„Občané se stejně jako my obávají zdražení tepla, promarněných peněz za nesmyslný projekt i zhoršení ovzduší ve městě. Kolegové z opozice dokonce organizují petici. My chceme podat podnět k ministerstvu vnitra a nechat posoudit, zda jsou v pořádku ustanovení smlouvy týkající se například zajištění pozemků a změn v územním plánu pro chystané plynové kotelny. Dále požádáme vedení Havířova, aby se k plánovanému odpojení od CZT vyjádřilo Moravskoslezské energetické centrum, které bylo pro tyto účely zřízeno krajem. Jelikož pan primátor Bělica i náměstek Bohuslav Niemiec jsou ve vedení kraje, měli by se doporučením vlastních odborníků řídit,“

komentuje Martin Rédr, lídr havířovských Pirátů.

Že je uzavřená smlouva s ČEZ ESCO v rozporu se zákonem, se domnívá také právník Pirátů Marian Babic:

„Město se nemůže zavázat, že podřídí územní plánování zájmům konkrétní společnosti, a to ani když v ní má samo podíl. Stejně tak se nemůže zavázat k tomu, že zajistí předem nespecifikované obecní pozemky nebo součinnost v povolování staveb. Toto má být v gesci nezávislých úředníků. Domnívám se, že je na místě, aby ministerstvo vnitra přezkoumalo zákonnost usnesení zastupitelstva, kterým byla schválena akcionářská smlouva obsahující takové závazky. Příslušný podnět už připravujeme.“

Problém není jen se samotnou smlouvou, ale se záměrem jako takovým. Podle řady odborníků není výhodný ani ekonomicky, ani ekologicky. Moravskoslezské energetické centrum se shodou okolností na popud zastupitelů kraje v posledním roce věnovalo právě analýze dopadů rozpadu centrálního zásobování teplem. A to teď přesně v Havířově hrozí.

„Závěry studie jsou jasné. Rozpad centrálního systému na menší plynové zdroje není správná cesta. Měli bychom jít cestou ekologizace tepláren a také cestou decentralizace s důrazem na obnovitelné zdroje. Veolie letos zavírá uhelnou teplárnu v ČSA v Karviné a teplárnu na Barboře chce doplnit o multipalivový kotel, který by energeticky využíval tzv. TAP, tedy tuhé alternativní palivo z plastových odpadů a biomasu. Ekologizace je tedy zřejmě na dobré cestě. Odpojením Havířova by se situace mohla výrazně změnit a logicky by došlo ke zdražení tepla pro zbytek Karvinska,“

komentuje Zuzana Klusová, krajská zastupitelka, předsedkyně Výboru pro životní prostředí a členka komise pro průmysl a energetiku na kraji.

Piráti vítají iniciativu kolegů z opozice sbírat podpisy na petici a dát občanům prostor vyjádřit svůj názor. Domnívají se ale, že cílem by nemělo být zachování současného stavu, ale nalezení co nejlepšího řešení pro obyvatele Havířova. Jediná cesta, jak projekt zarazit, jsou podle nich volby.

„Vedení města má jasný názor a petice je nepřesvědčí. Primátor Bělica za projektem stojí. Na podzim jsou ale volby a tam se ukáže, co občané Havířova chtějí. Do té doby bychom ale chtěli vědět, zda je smlouva protiprávní a zda ENVEZ dává skutečně jako investice za miliardu smysl. Jen příprava projektu má vyjít na necelých 30 milionů, samotný provoz ENVEZ bude něco stát a my bychom měli mít jasno, jestli se ubíráme správným směrem. Navíc pan primátor Bělica neříká pravdu, když tvrdí, že se neplánují žádné plynové kotelny a komíny, když o žádném jiném scénáři nikdy nebyla řeč,“

dodává Martin Rédr a vysvětluje dál, proč se nestal členem petičního výboru.

„Přestože od počátku vystupujeme proti záměru vedení města ohledně společného podniku s ČEZ Esco, nedokážeme se plně ztotožnit se zněním petice. Důvodem je především skutečnost, že nechceme zachovat současný stav a závislost na jediném dodavateli, kterým je Veolia. Decentralizaci a modernizaci ve výrobě energie a tepla vnímáme jako prospěšnou, špatná je však forma, kterou zvolilo vedení našeho města i způsob, jakým to prezentuje. Nechceme si vybírat menší zlo, ale hledat to opravdu nejlepší a nejlevnější řešení pro obyvatele Havířova,“

uvádí lídr havířovských Pirátů Martin Rédr v emailu kolegům z opozice.

Piráti jsou velkými zastánci komunitní energetiky, decentralizace a rozvoje obnovitelných zdrojů. Nechtějí tedy teplárenství zakonzervovat.

„Chceme podpořit majitele domů, veřejné instituce i neziskovky, aby využívali solární kolektory na střechách, tepelná čerpadla nebo přecházeli na chytré lokální distribuční systémy. Investovat miliardu do přechodu na plynové kotelny a uzavření nevypověditelné smlouvy s ČEZem před koncem funkčního období na radnici budí rozpaky. Když dovolit rozpad centrálního systému, pak pouze tehdy, když budeme mít jistotu, že zvolená cesta je to nejlepší. A tu teď opravdu nemáme ani my, ani občané,“

uzavírá Zuzana Klusová.