Piráti varují před nárůstem sociálně vyloučených lokalit a volají po novém nastavení systému státní podpory bydlení. Poslední zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu potvrdila, že státem vynaložené peníze na podporu bydlení stále rostou, ale nevedou ke skutečnému řešení problému. Zatímco v roce 2012 ministerstvo na dávkách na bydlení zaplatilo téměř 7,5 miliardy, o čtyři roky později už to bylo o 65 % více, tedy přes 12 miliard. Zarážející je ovšem dopad těchto opatření na sociálně vyloučené lokality. Za období deseti let do roku 2015 se jejich počet totiž dokonce zdvojnásobil ze zhruba 300 na 600.

„Desetitisíce lidí včetně samoživitelek, mladých rodin a seniorů díky příspěvkům a doplatkům na bydlení nekončí na ulici, to je důležité. Systém podpory bydlení má ale vážné trhliny a zjevně nevede ke zlepšení situace ani ke snížení počtu sociálně vyloučených lokalit. Ve většině měst chybí dostupné sociální bydlení, které by řešilo bytovou nouzi lidí od ubytoven až po městské byty s přiměřeným nájmem,“ vysvětluje pirátská poslankyně Olga Richterová, místopředsedkyně sociálního výboru. Dále zdůrazňuje:

„Během pěti let, které zpráva monitoruje, šlo 96,5 % finančních prostředků na MPSV, pouze 3,5 % na MMR. Z těch 96,5 % bylo téměř 92 % použito na výplaty doplatků a příspěvků na bydlení, asi 7 % na související sociální služby a pouze necelé jedno procento na sociální práci. Z toho plyne alarmující závěr - dosavadní podpora bydlení se jeví jako těžce pasivní. Řeší pouze následky, nikoli příčiny problémů. Dnes se navíc stává, že sociální pracovník nemá přehled, kdo v dané lokalitě pobírá příspěvek na bydlení a nemůže tak vyhodnotit, zdali by v určitých případech nebyla vhodná jeho pomoc. Systémy nejsou provázané a státní peníze i nadále míří do kapes obchodníků s chudobou.”

Kýženou změnu měl přinést zákon o sociálním bydlení. Ten ale dosud nebyl přijat. Od roku 2012 MPSV připravuje také zákon o sociálních pracovnících, kteří jsou v procesu začleňování klíčovým prvkem. Ani ten ale nebyl dosud přijat. Na podporu sociální práce sice ministerstvo za dva roky rozdělilo krajům a obcím dotace ve výši půl miliardy, jejich cílem bylo zvýšit počet sociálních pracovníků. To se ale nepodařilo, stále jich je jen třetina z potřebného počtu. Piráti se nyní zasazují o to, aby se legislativní proces znovu rozhýbal. Kromě neprovázanosti systému je velkým problémem také to, že ministerstvo nekontroluje, zda peníze nalité do systému skutečně pomáhají tam, kde mají.

„Kontrola systému podpory bydlení odhalila opět tytéž chronické nedostatky, které nacházíme ve všech ministerských resortech. Vláda rozděluje peníze, chybí ale následná kontrola a vyhodnocení toho, zda prostředky státu skutečně vedou k naplnění vytyčených cílů,“ komentuje zprávu NKÚ člen kontrolního výboru a pirátský poslanec Lukáš Černohorský.

Z kontroly NKÚ vyplynulo, že dávky na bydlení příjemce příliš nemotivují, aby se snažili svou situaci změnit. Stává se, že lidé bez příjmů dostávají od státu na dávkách více než lidé, kteří pracují a příjem mají. Přesto se ale jejich finanční situace nelepší, ačkoliv příspěvek i doplatek na bydlení jim stát vyplácí po neomezenou dobu.

„Zatímco život lidí ohrožených chudobou se výrazně nelepší, často bydlí v neudržovaných ubytovnách nebo bytových domech, opak platí pro obchodníky s chudobou. Právě v jejich kapsách peníze ze státního sociálního systému končí. To se musí změnit,“ dodává Lukáš Černohorský.

<hr />