Ostrava, 15. září 2020 – Pirátský poslanec Lukáš Černohorský připravil velkou novelu zákona o státní památkové péči, kterou plánuje do Sněmovny předložit po konzultaci se zainteresovanými aktéry. Jejím cílem je zpřehlednit celý systém památkové péče, zjednodušit lidem jednání s úřady a také zvýšit ochranu kulturního dědictví Česka. Nejradikálnější změnou má být transformace Národního památkového ústavu na Národní památkový úřad, čímž se posílí role odborníků a jejich stanoviska se stanou závaznými.

<hr />

Památková péče je dlouhodobě zanedbávaným tématem a odpovídá tomu i podoba současného zákona. Ten je sice v zásadě dobrý, pochází ale z roku 1987 a potřeboval by aktualizovat pro potřeby památek v demokracii 21. století. Novelizace se ovšem připravuje už více než deset let, Piráti tak odmítají další odklad a chtějí konečně začít řešit ty nejpalčivější problémy z praxe. Navrhují hned tři zásadní změny.

„Především se chceme zbavit dvojkolejnosti památkové péče, protože ta běžného občana neskutečně mate. Je zde odborný Národní památkový ústav a vedle toho správní řízení vedou příslušné oddělení obecních úřadů, v případě Prahy to je magistrát. Nově vznikne Národní památkový úřad a jemu podřízené krajské památkové úřady s kontaktními místy. Díky tomu docílíme toho, že posílíme odbornou složku a odborná stanoviska se stanou závaznými. Pro občana se celý proces vyřizování žádostí stane jednodušším a přehlednějším, navíc se zkrátí doba vyřizování žádostí. Také by navržené změny přispěly k náležitému plnění závazků vyplývajících z Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy a dalších mezinárodních úmluv o ochraně kulturního dědictví, ke kterým se ČR zavázala,”

vyjmenovává výhody transformace NPÚ předkladatel novely Lukáš Černohorský.

Dále návrh zlepšuje ochranu památek před jejich nenávratnou zkázou. Například rozšiřuje předkupní právo státu na koupi na všechny kulturní památky (v současné době platí předkupní právo jen pro Národní kulturní památky). Rozšíření se v tomhle ohledu dočkají i zákonem vyjmenovaná opatření k zajištění péče o kulturní památky a památková území, která nově přejdou na krajské památkové úřady.

V neposlední řadě chtějí Piráti do zákona zakotvit účast veřejnosti na ochraně architektonického dědictví. Občané by se tak mohli podílet na rozhodování. Dle novely se tedy na řízeních a dalších postupech orgánů státní památkové péče budou mít možnost podílet spolek, nadace, nadační fond, ústav nebo obecně prospěšná společnost, které podle zakladatelského právního jednání vyvíjejí činnost při ochraně architektonického dědictví ve smyslu Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy.

Novela zákona měla být původně veřejnosti představena při diskuzi u kulatého stolu v Poslanecké sněmovně, kam byli přizváni zástupci Národního památkového ústavu, ministerstev, odborných a zájmových spolků zabývajících se památkovou péčí. Cílem setkání bylo sesbírat poslední podněty týkající se navrhovaných změn ještě předtím, než se novela naostro nahraje do sněmovního systému.

„Názory odborníků a jejich zapojení se do tvorby legislativy je pro nás velmi důležité, bohužel kvůli stále stoupajícímu počtu osob nakažených koronavirem, jsme byli nuceni celou akci na poslední chvíli zrušit. Nyní se jednotlivé aktéry pokusím oslovit separátně, abych od nich sesbíral cenné návrhy a připomínky,”

komentuje svůj další postup Černohorský.

„Piráti tak plní další ze svých předvolebních slibů z roku 2017, kdy jsme deklarovali, že chceme, aby stanoviska NPÚ byla závazná. Po sebrání připomínek se chystám návrh předložit nejpozději do konce září tak, aby jej Sněmovna měla šanci projednat ještě v tomto volebním období,”

uzavírá poslanec.

Schémata vysvětlující změny organizačního uspořádání navrhované v novele PDF(40.7 KB)